European Leader in Executive Interim Management

European Leader in Executive Interim Management

Vi löser era problem med Executive Interim Management

Executive Interim Management erbjuder ledarskap, kunskap och erfarenhet under en tidsbegränsad period när ett företag eller en organisation står inför affärskritiska utmaningar eller har ett omedelbart behov av en specifik kompetens. Dessa mycket erfarna ledare och projektledare kliver med kort varsel in i en ledarroll för att driva strategiska initiativ, förändringar eller för att fylla en kritisk vakans på ledningsgruppsnivå. Executive Interim Managers erbjuder flexibilitet, expertis och nya perspektiv för att hjälpa företag att navigera genom perioder av förändringar eller kris, säkerställa kontinuitet och positiva resultat.

Om Interim Management

Vi hittar rätt lösning

Vi botar er huvudvärk – sedan 20 år tillbaka har vi byggt upp och drivit branschen framåt och ständigt utvecklat och förfinat våra kunskaper inom affärskritiska utmaningar. Vi anpassar oss efter våra kunders behov och den utveckling som sker i samhället. Vi har ett verifierat nätverk av tillgängliga Executive Interim Managers, både lokalt och globalt.

Om oss

Europeiska ledare inom Executive Interim Management

Nordic Interim är en del av Valtus Group, den europeiska ledaren inom Executive Interim Managementtjänster. Vi för samman företag med de bästa ledarna för att lösa aktuella och framtida affärsutmaningar.

Om Valtus Group

Valtus Alliance, incl the US
  • Kontor i 8 länder
  • Mer än 20 år i branschen med egna kontor i Sverige, Finland, Danmark, Österrike, Tyskland Frankrike, Italien & Storbritannien
  • En global räckvidd genom Valtus Alliance
  • Mer än 900 uppdrag genomförda varje år
  • Ett unikt nätverk i Norden
  • Skräddarsydda lösningar och en personlig touch för varje kunds behov
  • Sekretess och etik på högsta nivå

Om oss

Valtus Alliance™

Valtus Alliance är ett globalt nätverk av ledande företag inom Executive Interim Management. Vi hjälper våra kunder att vid rätt tillfälle och på rätt plats få tillgång till en mycket erfaren ledare för en specifik utmaning. Valtus Alliance samarbetar över hela världen och har ett nätverk på över 60 000 tillgängliga Executive Interim Managers som är redo att leda och driva komplexa utmaningar.

  • Gemensamma värderingar och affärsetik
  • Gemensamma kvalitetsriktlinjer och metodik

Logo Vatus Alliance

Interim Management är det bästa av två världar

I dagens intensiva företagsklimat behöver man en flexibel organisation som snabbt och effektivt kan reagera på förändringar, hot och möjligheter. Men vad gör man när det inte finns tid att rekrytera eller finansiellt utrymme för att engagera en traditionell managementkonsult? Lösningen för ett allt mer ökande antal organisationer – både inom privat och offentlig sektor – är Executive Interim Management. Med kort varsel får verksamheten in en kvalificerad ledare eller specialist som tar ett operationellt ansvar med fullt fokus på uppdraget. Du får ledarskapet, analysen, strategin, och implementeringen.

Om Interim Management