Juan Copovi Mena, for CEO Telge AB
Juan Copovi Mena, for CEO Telge AB

Vi har pratat med Juan Copovi Mena, fd Koncernchef och VD för Telge AB, om utmaningar inom fastighetsbranschen, ledarskap och den rådande energikrisen.

Du har arbetat inom fastighetsförvaltning inom offentlig verksamhet hela din karriär. Kan du berätta kort om din karriär och varför du valde den här branschen?

”Jag började som konsult på Jacobson & Widmark, som idag är en del av WSP. Jag kom snabbt in på kvalitetsarbete och projektledning och arbetade en hel del med offentliga beställare såsom Vattenfall, Vägverket och Stockholm Läns Landsting (SLL). När SLL bildade Locum blev jag rekryterad dit i en roll som projektledare och ansvarade senare för fastighetsutveckling och förvaltning. Jag arbetade bland annat med utvecklingsplanerna för universitetssjukhusen, där Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) var ett jätteprojekt. Efter 13 år inom Locum var jag redo för något nytt och kom till Stockholms Lokaltrafik (SL) och deras stora trafikfastigheter. Vi startade flera nya projekt, ny spårvägsdepå i Norsborg, ett antal bussdepåer, spårvagnsdepåer, stationer för citybanan med mera.

2011 blev jag fastighetsdirektör på Stockholms Stads Fastighetskontor, som består av en brokig blandning av allt från slott till naturreservat, som är viktiga för stockholmarnas friluftsliv. Ombyggnaden av Östermalmshallen och modernisering av Kulturhuset-Stadsteatern och Liljevalchs var spännande projekt! Då jag även ville prova på att jobba med bostäder gick jag sedan över till Telge Bostäder och Telge Hövsjö för att som VD utveckla och möta behovet på bostäder i Södertälje. Jag avslutade min tid där som Koncernchef och VD för Telge AB.”

I din senaste roll var du Koncernchef och VD för Telgekoncernen, som ägs av Södertälje Kommun. Berätta om rollen och vad ditt uppdrag var när du började. Stod verksamheten inför en specifik utmaning?

”Uppdraget var att leda en av Sveriges finaste kommunala bolagskoncerner. Den stora utmaningen var att ta koncernen från en konsolideringsfas till en utvecklingsfas för att möta det enorma behovet av bostäder. Fram till 2036 ska det byggas 20 000 nya bostäder i Södertälje, vilket innebär en ökning med 50 %. Telge skulle delvis bygga dessa bostäder via Telge Bostäder, men för att klara av utbyggnaden behöver Telge Nät bygga ut elnät, fjärrvärme, vatten, avlopp och fiber. Telge Återvinning måste bygga ut återvinningen och Telge Fastigheter måste bygga skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar och så vidare. Det var viktigt att vända koncernen från en förvaltande organisation till en utvecklande och byggande organisation.”

Vad är utmaningarna för fastighetsbranschen/ fastighetsförvaltningsföretag idag?

”Utmaningarna är många, men för att nämna några: Investeringarna är stora och långsiktiga, men ger inte stor avkastning vilket kräver att man bygger på ett sätt som går att anpassa efter trender och det som efterfrågas. Centrala butikslokaler och kontor kan snabbt gå från att vara attraktiva till att stängas ner på grund av, till exempel, pandemin och den ökande internethandel. Det gäller då att hitta nya användningsområden för de lokalerna. På bostadssidan är den hårda regleringen ett problem eftersom den långsiktiga hyresintäkten saknar koppling till fastighetskostnaderna. Ett aktuellt problem just nu är att den höga belåningen på fastigheter är ytterst känslig för ränteökningar. Är man dessutom tillräckligt gammal som jag så minns man kraschen med finansbolaget Nyckeln på 90-talet som mest påminde om ett pyramidspel.

Som Koncernchef för Telge AB ansvarade du även för Telge Energi, hur ser du på den aktuella energikrisen?

”Tyvärr är den inte oväntad. Ett kraftigt eftersatt underhåll och nybyggnation av elnät kopplat till en europeisk avreglering av elmarknaden och en krympande generering av el i de högförbrukande områdena kan bara leda till ett resultat. Om sedan kranarna till alternativa energikällor stängs – då har vi krisen här.”

Vad är dina bästa tips för hushåll för att spara el?

  1. Byt till LED-lampor
  2. Undvik standby-läge på apparater
  3. Släck och stäng av allt det du inte använder 
  4. Sänk temperaturen några grader

Vad är viktigt för att leda en organisation och få med sig alla när verksamheten går igenom en förändring?

”Ha ett tydligt budskap som inte är för komplext – enkelhet är viktigt för att ta till sig det som händer. Använd alla tillfällen du har att förmedla budskapet, var tillgänglig och svara på frågor – även självklara saker kan behöva förklaras. Håll riktningen stadig och utan tvekan, men med empati för oron som kan uppstå. Upprepa budskapet om och om igen och igen och igen och igen.”

Du har själv anlitat Interim Managers, vad är fördelen med detta och när är det en bra lösning?

”Jag har använt mig av Interim Management vid flera tillfällen för ledande roller. Fördelen är att man tar in en högt kvalificerad person med ett tydligt tidsbegränsat uppdrag för att, till exempel, genomföra en förändring eller fylla en vakans under den tid en nyrekrytering sker.”

Ett av dina stora intressen är mat. Vilka är dina ”Top 3” restauranger?

”Det är svårt att begränsa till bara tre, men om vi börjar med Stockholm så får det nog bli Franzén, med La Ragazza som stark tvåa. Även Colimacon i Paris och Oasis i Tel Aviv är fantastiska och väl värda ett besök!”