Minna Kelonen, Partner Nordic Interim Finland
Minna Kelonen, Partner Nordic Interim Finland

Vi är glada att kunna meddela att det nordiska interimsteamet fortsätter att växa. Minna har lång erfarenhet av servicebranschen, både i nationella och internationella företag inom finans-, media- och rekryteringsbranschen. Hon har haft ledande befattningar inom försäljning, marknadsföring, förändringsledning och operativa funktioner. Dessutom har hon arbetat som managementkonsult i eget företag.


Nedan följer vår intervju med Minna om hennes passion för organisationsutveckling och varför hon ville bli en del av Nordic Interim-teamet

“Jag vill hjälpa företag att se potentialen av Executive Interim Management och dra nytta av den i utvecklingen av sina verksamheter”

Minna Kelonen är ny partner på Nordic Interim i Helsingfors. I den här artikeln berättar hon om sin passion för organisationsutveckling och varför hon valde att börja på Nordic Interim.

Jag vill bidra till tillväxten och utvecklingen av företag och genom att använda erfarna interimschefer kan företag ta stora steg framåt. Att engagera en Interim Manager erbjuder en betydande och ofta underskattad möjlighet att effektivisera verksamheten. Under det senaste året har jag arbetat som mentor för personer med roller i högsta ledningen och haft många diskussioner om företagens behov. Dessa behov kretsar nästan alltid kring utmaningar relaterade till lönsamhet, vilket är varför företag ständigt letar efter nya intäkts- och verksamhetsmodeller.

”Jag vill arbeta och utvecklas med de bästa, och Nordic Interim är branschledande inom Executive Interim Management.

När dagliga rutiner är i full gång och ledningen samtidigt ska analysera företagets situation och utveckla sin verksamhet, finns det en risk att nya idéer och åtgärder hamnar i skuggan. Även om det finns planer finns det ofta inte tillräckligt med tid att genomföra dem och ledningen försöker ofta lösa utmaningar internt.

Jag vill vara med och bygga upp interimsbranschen och öka industrins synlighet i Finland. Genom att dra nytta av erfarna Interim Managers har företag en enorm potential att förbättra sin verksamhet och öka sina resultat.

Min långa erfarenhet inom inköp och rekrytering ger värde till våra kunder och jag har också själv utfört arbetat som interimare inom försäljning och kundutveckling. Jag lärde mig mycket om rekrytering under min ca 10 år hos Manpower Group där jag hade olika roller. I mina tidigare positioner har jag samlat mycket erfarenhet inom service och kan sätta mig in i klientens situation.

Jag vill arbeta och utvecklas med de bästa, och Nordic Interim är branschledande inom Executive Interim Management. Detta kräver att vi kontinuerligt förbättrar våra tjänster och aktivt utökar vårt nätverk av interima ledare.

När det franska företaget Valtus förvärvade oss för tre år sedan, växte poolen av internationella Interim Managers betydligt, och när det globala nätverket Valtus Alliance grundades expanderade vårt kandidatnätverk ännu mer. Det nätverk som står till Nordic Interims kunders förfogande är i en egen klass, både i Finland och globalt.

Eftersom jag tror på konceptets starka tillväxt ser jag fram emot att arbeta i det ledande företaget inom interimstjänster. Vårt mål på Nordic Interim är att öka medvetenheten om Interim Management och hjälpa företag att förstå det värde som en erfaren person med ett tidsbegränsat uppdrag kan tillföra. En Executive Interim Manager är en snabb lösning för att lösa ett företags utmaningar.