För att bli sökbar på Linkedin som Interim Manager är det viktigt att vara tydlig och ge rätt information. Här tipsar vi om några saker som är viktiga att ha med i din Linkedinprofil för att vi enkelt ska kunna hitta dig!

1. Inkludera ordet “interim” eller “konsult” i din titel

Under ditt namn i rubriken högst upp står din titel. Använd ordet “interim”, “konsult”, “öppen för uppdrag” eller liknande. Exempel: interim CFO. När man får upp en söklista med många profiler så syns bara namn och titel. Det underlättar för oss om vi direkt ser om du tar interima uppdrag.

2. Ha med dina kontaktuppgifter

Vi föredrar att kontakta dig direkt via telefon eller mail då våra uppdrag oftast är brådskande. Under kontaktuppgifter kan du ange din e-mail och/eller telefonnummer.

3. Beskriv din erfarenhet och din kompetens

Beskriv vad du har gjort i dina roller och i dina uppdrag. Vad var utmaningen? Vad gjorde du? Ta gärna med siffror om möjligt, så som storlek på din organisation, ansvar för PnL etc. Var rollen internationell? Vilken typ av ägare har företaget? Berätta gärna kort vilken bransch företaget är verksamt inom.

Var extra tydlig!

Tänk gärna på att vara extra tydlig i din Linkedinprofil, då blir det mycket enklare för oss att hitta dig. Skriv gärna för mycket än för lite – bullet points är alltid bra!