Använda interima ledare som en affärsstrategi – vad är fördelarna? Vi belyser fem viktiga punkter.

1. Snabb och flexibel access till rätt kompetens

Executive Interim Managers ger en snabb och flexibel tillgång till rätt kompetens vid behov, vid exakt rätt tidpunkt, vilket gör att er organisation kan vara reagera snabbt på förändringar.

2. Färre fasta kostnader

Med en interim lösning får företag en resurs till en rörlig kostnad och därmed mindre fasta kostnader vilket ger kostnadsflexibilitet och optimering.

3. Tillgång till den kompetens du behöver just nu, men inte efter projektet

Med en Interim Professional får organisationen en kompetens och erfarenhet som behövs för en definierad situation, tex. ett projekt, men som ni inte behöver anställa till höga fasta kostnader. Vissa företag kanske inte heller har råd eller kan locka rätt person för att ta rollen permanent. Med Interim Managment kan alla verksamheter få tillgång till en erfaren ledare med rätt kompetens.

4. En injektion av kompetens, erfarenhet och nya perspektiv

Forskning visar att interima ledare utvecklar sina kunskaper oftare och med en bred erfarenhet och kompetens kan de dra nytta av kunskap från olika branscher, utmaningar och företagskulturer. De kan använda sina lärdomar och kunskaper i ett bredare perspektiv vilket möjliggör att snabbt kunna injicera expertis, erfarenhet och nya perspektiv i organisationen som annars inte skulle vara tillgängliga. Att välkomna fördelarna med olika kompetenser kommer att förbättra både kreativitet och lönsamhet.

5. Förändringsledare med fullt mandat och förmåga att driva förändring

Som ett resultat av digitalisering, automatisering och den ökande innovationstakten står många företag inför viktiga och komplexa förändringsinitiativ och program. En av de utmaningar som många verksamheter står inför är att de kompetenser och erfarenheter som krävs för att framgångsrikt kunna driva förändringar och nå önskade resultat, inte finns internt. En annan utmaning är att veta var och hur man ska börja. En Interim Professional kommer inte bara in med rätt kompetens och ledarskap, utan med fullt mandat och kan hjälpa till att sätta en strategi och genomföra den på ett sätt som är hållbart för verksamheten samtidigt som verksamheten inte tappar fart.


Läs om varför interim management är det bästa av två världar.