När företag A har förvärvat företag B ser framtiden och marknadspositionen alltid ljus ut. Marknaden välkomnar initiativet och höga förväntningar byggs upp. Men vad behöver man rent konkret göra för att lyckas? Owe Wedebrand och Björn Henriksson delar här med sig av sina 6 bästa råd.

Förvärv (M&As) ses ofta som en snabb väg till tillväxt och det finns ofta en otålighet från både ägare och styrelse att se förväntningarna bli förverkligade. Men när man har för bråttom, går ofta saker fel. Kanske gjordes förvärvet på grund av att en god möjlighet dök upp tillsammans med ett stort kassaflöde, kanske genomfördes det i ett defensivt steg för att hindra konkurrenterna från att ta marknadsandelar. Managementkonsulter genomför extensiva marknadsanalyser och de drivkrafter som påverkar marknaden är ordentligt genomlysta. Köparens positionering är definierad, konkurrensen är analyserad och andra möjliga kompletterande förvärv som skulle kunna passa ihop strategiskt är också noggrant undersökta. När det äntligen är dags för förvärvet tar styrelsen hjälp av flera experter för själva transaktionen, revisorer och experter inom corporate finance och juridik. Hela processen kan komma att kosta företaget en förmögenhet.

Enligt våra experter är det under integrationsfasen som allt går fel. Det vanligaste misstaget som styrelse och ledning gör är att de överskattar sin egen förmåga att driva en komplex integration. Även fast styrelse och ledning är högst kompetenta, saknar de ofta erfarenhet av post-merger integration. De överskattar sin långa och breda affärskunskap och underskattar den komplexitet som ledarskapet och projektledningen kräver under integrationen.

Våra 6 bästa råd för en lyckad integration efter förvärv!

  1. Integration är en kompetens – en bra VD har inte automatiskt erfarenhet av att leda en integration. Om rätt resurser saknas internt, se till att engagera extern hjälp så snart som möjligt.
  2. Se saker för vad de är är – se till att förstå företagskulturen och affärsdynamiken i det uppköpta bolaget innan arbetet med integrationen påbörjas. Håll huvudet kallt, det är aldrig så bra som det ser ut och det är aldrig så dåligt som det verkar.
  3. Skapa ett gemensamt mål och gemensam plan – etablera en gemensam integrationsplan och skapa ett Program Management Office om nödvändigt. Tydliggör ansvarsområden och ta en aktiv roll i processen.
  4. Kommunikation är nyckeln till framgång – underskatta inte vikten av ärlig och tydlig kommunikation, både internt och externt. Sätt takten, och anpassa hastigheten om nödvändigt.
  5. Ta hand om de olika funktionerna i rätt ordning – säkerställ att du förstår i vilken ordning de olika funktionerna ska integreras. Undvik att göra allt på en gång.
  6. En erfaren HR-chef är avgörande – låt HR spela en aktiv roll i integrationsprocessen. Var objektiv när det gäller det egna och det förvärvade företagets kompetenser.

Läs hela artikeln som PDF här: Post-Merger tips – Nordic Interim