7 anledningar att anlita en interimskonsult
7 anledningar att anlita en interimskonsult

En interimskonsult är en bra lösning när verksamheten står inför en utmaning, förändringsresa, stora projekt eller en vakans. Att arbeta som Interim Manager är det bästa av två världar: du kliver in som en kvalificerad chef eller specialist i organisationen och tar operativt ansvar med fullt fokus på ett tydligt uppdrag.

“I många fall drivs en transformation eller ett projekt bäst av en utomstående person som under en period kan koncentrera sig fullt ut på det specifika uppdraget. Verksamheten kan fortgå under tiden utan att tappa fart. Det är en riktig win-win-situation.”

Det finns många starka skäl till att det är en god idé att anlita en interimskonsult

1. Bättre och mer prisvärt än konsultlösningar när projekt ska genomföras

När analysen är genomförd står implementeringen i centrum. En Interim Manager gör inte bara analys och tar fram en action plan, utan genomför också denna med fullt mandat och ser till att organisationen kan fortsätta driva utvecklingen i rätt riktning och med hållbara resultat. 

2. Engagemang för en unik situation 

Alla uppdrag är unika. Genom att anlita en interimskonsult kan du spetsa till det och få en person som kan exakt det du behöver i rätt ögonblick. Det ger full flexibilitet! Ibland måste man få in ett utifrån-och-in-perspektiv i ledningsgruppen och organisationen. Ibland saknas en viss kompetens internt och man har inte råd att anställa permanent eller har svårt att locka rätt person. Genom Interim Management får du tillgång till en mycket erfaren person utan de fasta kostnader som följer en permanent anställning. 

3. Fokus på att genomföra uppgiften 

För att få ut det mesta möjliga ska en interimare vara en kortsiktig injektion för ett projekt eller en specifik uppgift. En Interim Manager fokuserar på uppgiften och är ovärderlig vid transformationer såsom turnaround, strategiprojekt, implementeringar, större förändringsinitiativ eller för att driva tillväxt. Medan interimaren lägger hela sin uppmärksamhet och tid på uppdraget så kan verksamheten fortsätta sin dagliga drift. 

4. Beslutsför och opolitisk 

Mycket kan delegeras, men någon måste ta besluten. En interimare vågar ta beslut och gör det snabbt. Att våga agera, vara tuffare och stå över den interna politiken och till och med fungera som murbräcka i en intern konflikt kan ofta vara en viktig punkt i att driva igenom förändringar. En Interim Manager lägger fakta på bordet och räds inte att säga sanningen om hur läget ser ut. 


”Min kompetens och erfarenhet tillsammans med att kunna prata med alla typer av människor har gett mig förtroendet att leda. Jag är ärlig och håller vad jag lovar. Medarbetarna förstår att det inte är en fråga om prestige, utan ett uppdrag som ska utföras.” 


5. Prestigelös doer 

En interimare leder genom ”management by doing” utan prestige. Med erfarenheter från olika miljöer och situationer vet en interimskonsult vad som behöver göras när och av vem och vet hur man engagerar och motiverar team. En fin titel eller specifik linjeroll är inte viktigt, utan det är uppdraget och att kunna bidra som lockar interima ledare. De tar med sig viktiga erfarenheter från olika verksamheter och har samarbetat med människor från olika företagskulturer och roller. Att kavla upp ärmarna och ta i, genomförandekraft och ledarskap är något som alla interimare har gemensamt.

6. Dokumenterade erfarenheter och resultat 

För att klara ett uppdrag måste en interimskonsult ha erfarenhet av liknande resor – och kanske ha misslyckats också! Med kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar kan interimaren leda organisationen med en trygg hand. Alla Interim Managers som vi samarbetar med har dokumenterad erfarenhet av att lösa liknande utmaningar som uppdraget innebär. 

7. En interimsleverantör ser kundens egentliga behov 

Ibland vet ledningen inte exakt vad de behöver. Man ser att något inte fungerar och att siffrorna inte stämmer, men vet inte exakt var problemet ligger, eller så vet man inte hur man ska lösa problemet och vilken kompetens man behöver. Genom att en rådgivare som Nordic Interim ställer rätt frågor, får organisationen hjälp att analysera de exakta behoven som sedan matchas mot rätt profil. Vi har själva lång erfarenhet från management consulting, linjeroller och executive search och har en god förståelse för vad som krävs för att anta komplexa utmaningar med ett gott ledarskap. 


”Styrkan med att vara interimskonsult är att det är lättare och snabbare att vara exekutiv och ta obekväma beslut. Jag har genomfört en mängd strategiska beslut som tagits redan innan jag kom in i bilden. Beslut ska respekteras eller omprövas, inte negligeras. För ett bra genomförande är det viktigt med förankring och att motivera varför.”


Vill du diskutera med oss hur en interimskonsult kan stötta er verksamhet?

Skicka förfrågan här

När är en interimschef den bästa lösningen?

Läs mer om interimskonsulter