Lars Ingman, Interim Manager
Lars Ingman, Interim Manager

Nordic Interim har haft glädjen att samarbeta med Lars Ingman, interim Group CFO, sedan 2016. Vi har pratat med honom om hans nuvarande uppdrag, varför han har valt en karriär som Interim Manager och hur man återhämtar sig från ett krävande arbete.

Redan under början av 1990-talet fick Lars sin första roll som CFO hos Salenia där han bl.a. var starkt delaktig i uppbyggandet av flygbolaget Skyways, från ett litet bolag till att ha runt 1.000 anställda som mest. Flygindustrin är den svåraste bransch han har varit verksam i, det är svårt att tjäna pengar och det är ett stort massmedialt intresse att ta hänsyn till: ”Det var ohyggligt komplext, både kapital- och personalintensivt. Det var ett riktigt elddop när flygmarknaden gick ner kraftigt september 2001. Vi lyckades dock anpassa verksamheten och efter några år tjäna pengar igen. Sedan bytte jag till Forex. Det kan vara svårt att se korrelationen mellan valuta och flyg – men båda handlar om logistik, båda har lager och man flyttar både pengar och flygplan. Frågorna är inte så olika trots att det är olika produkter, som till exempel att se var vi tjänar pengar, hur ser kassaflödet ut och hur minskar man lagret oavsett om det är pengar eller reservdelar i lagret.”

Med flera spännande företag, såsom Cederroths och Venue Retail Group i bagaget, tog han 2015 steget till en interim karriär. Det första uppdraget via Nordic Interim var som Group CFO och under en period VD för Aura Light. Det andra var som CFO för OneMed där ett av fokusområdena var att driva Due Diligenceprocessen inför försäljningen av bolaget till Nalka Invest: ”Det var en stor och komplex affär med ca 100 rådgivare i 10 länder. Man måste ha duktiga medarbetare, annars är man rökt.” Sedan november 2021 är han interim Group CFO på det noterade fastighetsbolaget John Mattson där han bland annat är stöd till den nye VD:n, driver finansieringsfrågor, rapporter till marknaden inklusive årsredovisningen och governancefrågor. ”Vi har förvärvat Hefab vilket i princip har fördubblat verksamheten. Det är ett komplext arbete med integrering av personal och system och finansiering, etc. Att arbeta som CFO i noterade bolag förutsätter att du lägger ner mycket kraft och tid på att säkerställa att alla regler och krav som ställs på ett noterat bolag uppfylls vad bland annat gäller rapportering till marknaden och governancefrågor.

Vad är viktigast när man leder en förändring?

”Att prata, vara transparent och att lyssna. De flesta är positiva och vill vara med, men man behöver låta det sjunka in och vara tydlig med när, var och hur. Man måste se individerna, prata med dem och inte sitta på höga hästar och tro att man vet allt bäst. Allt bygger på att få med sig personalen och vara tydlig, annars lyckas man inte.”

Hur säkerställer du att du har en bra work/life balance?

”Min finlandssvenska mamma sa alltid att man ska jobbar hårt, och jag har inte något problem med att jobba mycket. Under stora projekt måste man alltid vara beredd att arbeta 24/7. När jag hinner spelar jag gärna tennis och åker skidor både utför och på längden och jag och min fru har precis hälsat på vår son som studerar i Portugal. Jag trivs med en mix av familjen, vänner och jobb. Det hjälper sällan att gnälla, om man hela tiden berättar för alla hur mycket man jobbar och hur stressad man är blir det till slut en självuppfyllande profetia.”

Varför har du valt att arbeta som Interim Manager?

”Jag vill vara Interim Manager resten av mitt arbetsliv, som senior är det lättare att få spännande uppdrag som interimare än ett spännande fast jobb. Jag är inte mindre arbetsvillig idag jämfört med när jag var yngre. Det gäller bara att vara nyfiken, hålla sig uppdaterad och inte säga ’det var bättre förr’. Det verkar finnas åldersfördomar och jag kan konstatera att vid 55 slutade rekryterarna att ringa. Det är paradoxalt att man är mycket eftertraktad som erfaren Interim Manager, men helt ointressant för permanenta rekryteringar.”