Alumni & Friends event Stockholm Office on 8 September 2022
Alumni & Friends event Stockholm Office on 8 September 2022

I torsdags hade vi nöjet att bjuda in de interimschefer som vi samarbetar med nu eller har samarbetat med under de senaste åren.

Philippe Soullier, CEO Valtus, höll ett tal om den snabba utvecklingen av Interim Management i hela Europa och hur uppdragen tvärs landsgränserna ökar.

Det var fantastiskt att få möta alla våra vänner personligen igen efter flera års avbrott pga av Covid-19!