Under kriser och tider av osäkerheter testas styrkan i ett samhälle. Covid-19 visade sårbarheterna i samhället och det akuta behovet av samarbete mellan olika sektorer för att säkerställa bästa möjliga stöttning av samhället. Kriget i Ukraina har än en gång visat på behovet av gemensamma handlingar.

Som svar på detta startades Beredskapslyftet, initierat av Novare i samarbete med Wallenbergstiftelsen och Sophiahemmets Högskola. Verksamheten är ideell och visionär, och stöttar samhället vid kriser och stora händelser med hjälp av näringslivets resurser.

En uppmaning till handling

Fredrik Hillelson, CEO, Novare

I takt med att pandemin växte och stora brister i samhällets beredskap upptäcktes, växte Beredskapslyftet fram som en plattform för att förena altruism och konkret handlande. Novares VD och medgrundare av Beredskapslyftet, Fredrik Hillelson, berättar att det historiska perspektivet där företag bidrar till samhället genom skatter, ofta inte har samma genomslagskraft. Pandemin underströk behovet av en mer samordnad strategi och Fredrik betonar vikten av handling framför retorik: “Vi bad inte om tillstånd, vi började helt enkelt utbilda 300 SAS-anställda för att kunna arbeta inom vården.”

Ukrainian Professional Support Center

Malin Crona

Ett av Beredskapslyftets initiativ är Ukrainian Professional Support Center (UPSC). Det innovativa projektet för samman ledande svenska arbetsgivare och nykomna ukrainare. Genom att underlätta fördelaktiga stöttar UPSC inte bara arbetsmarknadens behov, utan motiverar och integrerar ukrainska individer i det svenska samhället.

Genom skräddarsydda och kostnadsfria rekryteringsevent i speed-datingformat träffar arbetsgivare från olika branscher kompetenta kandidater. Malin Crona, Co-Project Lead för UPSC, förklarar att detta erbjuder en unik fördel för arbetsgivare – möjligheten att träffa verifierade kandidater som matchar deras specifika behov. Genom en effektiv process kan företagen träffa flera kvalificerade kandidater på kort tid, vilket ger en snabbare rekryteringsprocess.

Malin berättar att kandidaterna i deras nätverk har många olika typer av utbildning och erfarenhet, varav ca 80% har en universitetsexamen. Majoriteten är kvinnor med bakgrund inom utbildning, hälso- och sjukvård, finans och tjänstesektorn. Efterfrågan på vårdpersonal är stor, men kunskaper i svenska och engelska är fortfarande en utmaning. Ca 50% av kandidaterna kan engelska, och UPSC stöttar språkutbildning för att förbättra möjligheterna till anställning. Arbetet har redan gett mycket goda resultat med mer än 300 personer som har fått en anställning. Verksamheten har också utbildningsprogram och kulturella aktiviteter för att öka känslan av samhörighet.

Fördelarna med rekrytering genom speed-dating

Malin berättar att fördelarna med den här typen av rekryteringsprocess är snabbhet och effektivitet: “Det är ett konstruktivt tillvägagångssätt för arbetsgivare att effektivt träffa flertalet utvalda talanger som motsvarar de specifika jobbkraven, allt vid ett enda tillfälle. Speed dating-formatet är tidseffektivt och möjliggör för arbetsgivare att intervjua fyra till fem kvalificerade kandidater inom två timmar. Processen är flexibel eftersom den inte innebär några bindande åtaganden och tjänsten är gratis. Viktigast av allt är att alla kandidater man träffar har rätt bakgrund, visar ett starkt intresse för rollen och företaget och är redo att börja omedelbart.”

Rätt kandidat för rätt jobb

Innan ett rekryteringsevent träffar UPSC arbetsgivaren för att förstå deras behov. Jobbannonserna delas med nätverket och kandidaterna kan ansöka. “Våra rekryterare väljer sedan ut kandidater baserat på deras matchning mot den önskade profilen i termer av utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Genom den här urvalsprocessen säkerställer vi att alla kandidater som bjuds in till rekryteringsdagen har relevant bakgrund.”, förklarar Malin.

De kandidater som arbetsgivarna träffar motsvarar alltid deras specifika behov, men det kan förekomma fall där en diskussion om villkoren är nödvändig. Malin berättar att om ett företag letar efter, exempelvis, en servitör med erfarenhet från topprestauranger och en sådan profil inte finns tillgänglig för tillfället, kan de föreslå andra kvalificerade kandidater från restaurangbranschen med relevant erfarenhet och goda referenser. Om en arbetsgivare behöver en ekonom som är flytande på svenska och det inte är möjligt, har nätverket flera högkvalificerade ekonomer som talar flytande engelska. Hon fortsätter: “Vi väljer konsekvent kandidater som matchar den efterfrågade profilen, och ibland är kandidaterna överkvalificerade. Det som förenar dem alla är deras starka motivation att börja arbeta.”

Värdskap av rekryteringsevent

En arbetsgivare kan också vara värd för ett eget rekryteringsevent, skräddarsytt för deras behov. Malin berättar att det är mest fördelaktigt om tre till fyra företag från samma bransch har ett gemensamt event: “Det är ett effektivt sätt att snabbt träffa många verifierade talanger och mängden kvalificerade kandidater borgar för att det inte finns någon konkurrens bland arbetsgivarna. Den här strategin låter dem hitta kvalificerad personal samtidigt som de hjälper ukrainska personer som söker skydd.”

Snabba rekryteringsprocesser

Malin berättar att om man kan avsätta 20 minuter för att berätta om sina rekryteringsbehov och sedan ägna 2 timmar åt att träffa personer som redan är verifierade för deras krav, är detta ett snabbt sätt att intervjua flera kvalitetssäkrade kandidater på mycket kort tid.Hon fortsätter: “Dessutom, om du agerar snabbt, är många av våra kandidater omedelbart tillgängliga och kan börja arbeta bara två till tre dagar senare. Företag som behöver personal direkt kan dra nytta av det här, vare sig det gäller permanenta roller eller tillfälliga uppdrag, som till exempel inför sommarsäsongen. I vår pool har vi en motiverad arbetskraft med över 7 000 registrerade CV:n med olika bakgrunder.”

Beredskapslyftets visar vad samarbete mellan näringsliv, akademin och samhället kan uppnå tillsammans, och den här typen av initiativ betonar vikten av proaktiva och konkreta handlingar. I osäkra tider är innovationer, såsom Beredskapslyftet och UPSC, fantastiska exempel på hur man kan inspirera till och driva positiv förändring, medkänsla, solidaritet och ett starkt engagemang för ett starkare samhälle.