From let Björn Henriksson, Cecilia Brinck, Yves Mégret, Philippe Soullier, Aymeric Bas, and Arnaud
From let Björn Henriksson, Cecilia Brinck, Yves Mégret, Philippe Soullier, Aymeric Bas, and Arnaud

Som en del i att expandera den internationella marknaden inom Executive Interim Management, förstärker Valtus sin position som Europas ledande leverantör där ett nordiskt ledarskap ska driva konsolideringen med fokus på samarbete, inkludering, förtroendeskapande och transparens.

Björn Henriksson, tidigare VD för Nordic Interim och Head of Nordic Region, har idag utsetts till koncernchef för Valtus Group. Nordic Interim förvärvades 2020 av Valtus och sedan dess har Björn haft en ledande roll i bolaget. Verksamheten har en stark internationell tillväxtagenda för att inom de kommande 5-7 åren nå en omsättning på 250 MEuro. Det nordiska ledarskapet ses som en nyckelfaktor för att nå målen.

Björn Henriksson, CEO Valtus Group

Jag är mycket glad att ha fått förtroendet att leda Valtus Group vidare i en mycket spännande tid för branschen. Det finns fortfarande en enorm potential och vi behöver fokusera på att skapa en hållbar och affärsmässig organisation som kan möta marknadens växande behov. Målet är att öka försäljningen från 130 MEuro till +250 MEuro under de kommande 5-7 åren.

Philippe Soullier
Ordförande och grundare av Valtus

Den nya ledningen markerar en vändpunkt i vår historia. Det representerar internationaliseringen av vårt företag, vår förmåga att integrera olika kulturer och den framgångsrika expansionen av våra aktiviteter utanför Frankrike.

Philippe Soullier
Ordförande och grundare av Valtus
Philippe Soullier, Chairman Valtus Group

Den nya ledningen inom Valtus Groups har en stark internationell betoning, med representanter från Sverige, Frankrike och Belgien:

  • Philippe Soullier, grundare av Valtus, utses till Ordförande
  • Björn Henriksson utses till Group CEO
  • Arnaud Michaux utses till Group COO
  • Aymeric Bas utses till Managing Partner International & CRO – Chief Revenue Officer
  • Yves Mégret utses till Managing Partner för Frankrike
  • Cecilia Brinck utsågs den 2:a oktober 2023 till Managing Partner i Sverige.

Valtus Groups identitet: One team, breaking borders

Målet med den nya ledningen är att stötta koncernens internationella expansion. För att främja den strategiska visionen och samhörigheten inom gruppen, kommer ledningen att fokusera på att föra samman alla team kring Valtus värderingar: Care, Dare, and Share. Med team i Frankrike, Storbritannien, Sverige, Finland, Danmark och Österrike, ska den nya ledningen stärka kulturen inom gruppen.