Christer Gardell om sin syn på Interim Management
Christer Gardell om sin syn på Interim Management

I ett av de allra första numren av Nordic Interims nyhetsbrev pratade vi med Christer Gardell, grundare till och styrelseordförande för Cevian Capital. Vi vill fira Nordic Interim 15 år genom att återge intervjun som är lika relevant idag som då.


”Ingen har råd att vänta en extra dag med att byta ut den person som tillåter att miljarder rinner ut ur ett företag”, säger Christer Gardell, styrelseordförande för Cevian Capital i ett samtal 2005 om hans erfarenheter av interimslösningar.


I ett av de allra första numren av Nordic Interims nyhetsbrev pratade vi med Christer Gardell, grundare till och styrelseordförande för Cevian Capital. Vi vill fira Nordic Interim 15 år genom att återge intervjun som är lika relevant idag som då.

”Det blir dyrt att inte göra något och det är olyckligt att tvingas in i en snabb, fast lösning. En interim kan sätta igång förändringen omedelbart samtidigt som man köper sig arbetsro och låter rekryteringsprocessen ta den tid som behövs för att hitta rätt VD-lösning.”

Varför är extern interimschefer en bra idé?
”Det är alltid bättre att agera nu än att skjuta på problemet. Hellre en lite ryckig lösning än att fortsätta med en dålig.”

Traditionellt har företag fått förlita sig på att ha en person i reserv, exempelvis från styrelsen, att plocka in vid behov, men detta är svårt att få till i praktiken. ”Sällan finns en bra ersättare inom en organisation som har vanskötts under en längre tid.”

Att lyfta upp någon internt skapar starka förväntningar. Det är också svårt att sondera i sitt eget nätverk för att hitta en kandidat utan att det läcker ut. En extern interim är därför ett bra verktyg som har sin plats i verktygslådan.”

För att säkra engagemanget och långsiktigheten under interimsperioden ser Gardell lösningar i form av optionspaket, en framtida plats i styrelsen eller någon annan typ av incitament.

Vad är den viktigaste egenskapen hos en chef som engageras på temporär basis?
”En interim VD ska på dagen kliva in och riva igång ett förändringsarbete, öka tempot och duka bordet för nästa VD. Då behövs en erfaren, driven person som kan göra ett bra jobb.”

Gardell är övertygad om att det är viktigare att personen har relevant erfarenhet av och vana vid att hantera krävande managementsituationer än specifik branschkunskap. ”En viktig egenskap är ett gott självförtroende för att kunna hantera svåra situationer och nya uppgifter. Interimsjobbet är tufft – därför krävs erfarenhet!”

Är du i behov av stöttning? Kontakta oss gärna!
08-503 855 00

#NORDICINTERIM #LEADERSHIFT #FUTUREOFWORK