Åsa Stenborg har arbetat med hållbarhet i över 19 år. Det var hennes intresse för ekonomi, ekonomisk analys och vad man kunde få för kunskap från siffror, mätningar och uppföljning som fick henne in på hållbarhet. Hon började arbeta som strategisk rådgivare och konsult för företag som ville skapa en hållbarhetsagenda. Åsa är just nu på uppdrag hos NCC. Hon började i en roll som interim Senior Strategic Health & Safety Developer och gick sedan över till Business Coordinator med uppgift att implementera en digitaliserad introduktionsprocess.

”Det roliga med att vara en konsult är att man får komma in i olika situationer och miljöer. Nackdelen är att man ibland står lite vid sidan om, lär inte känna organisationen lika väl och får inte se hur det utvecklas framåt när man har lämnat uppdraget. I ett interimsuppdrag är man på insidan som en i teamet.”

”Jag tycket att det är positivt att våga gå över branschgränserna både när det gäller permanenta och interima positioner. En bred erfarenhet ger kunskap om hela flöden och kopplingar i och mellan branscher. Tyvärr tenderar arbetsmarknaden att boxar folk för hårt – för att man ska kunna vara innovativ måste man också våga släppa in annan kompetens och erfarenhet.”

Vad har du gjort i ditt senaste uppdrag?

”Uppdraget började med att en interimsposition i koncernens Hälsa- och Säkerhetsfunktion, som är en mycket viktig del av hållbarhetsarbetet för NCC. När det var klart gick jag över till ett digitaliseringsprojekt där vi skapar och rullar ut ett flexibelt e-learning verktyg för introduktioner till arbetsplatser. Byggbolag har ett stort inflöde av både egen personal och underleverantörer till sina byggarbetsplatser. Då är det viktigt att säkra kunskap om risker, säkerhetsregler och miljöhänsyn, det vill säga hållbarhet i praktiken. Det är roligt att få vara med i omställningsarbete där NCC:s verkliga leverans sker, vid ett asfaltverk, i en stentäkt eller där asfalt läggs.”

Hur förbereder du dig inför ett interimsuppdrag?

”I början av ett uppdrag är det såklart mycket nytt. Det handlar delvis om att stiga in i någons skor och börja springa, om inte från dag ett så i alla fall dag två. Det gäller att identifiera den förbättring som jag kan påbörja och avsluta under perioden för uppdraget. När man kommer utifrån är det ofta också möjligt att se något där jag kan göra extra nytta. Det blir som en separat leverans eller en present att lämna över till den som tar vid. Man måste också vara öppen för att man inte kan förstå allt från första dagen. Det är bara att börja göra och då brukar bitarna också falla på plats snabbare.”

Hur har arbetet med hållbarhet utvecklats i Sverige sedan din start inom området?

”Kunskapen om hållbarhet har ökat otroligt mycket. Tidigare träffade jag ofta klimatskeptiker, dom är väldigt sällsynta nu. Man för helt andra samtal idag och vi vet mycket mer. Det viktiga nu är att faktiskt ”göra” och inte bara prata och det har vi tyvärr bara bitvis lyckats med. Förändringstakten och kunskapsnivån varierar mycket mellan branscher. En utmaning är att hållbarhet spänner över så många områden. Varje företag måste hitta och börja äga sina frågor för att kunna arbete in dem i sin verksamhet. Jag tycker att det är viktigt att arbeta med hållbarhet genom sin affär och det behöver inte vara svårt. För ett fastighetsbolag är till exempel något så grundläggande som att hålla snyggt och rent, viktigt för att skapa trygghet. Att använda så lite material som möjligt är både ekonomiskt och hållbart.”

Vilka är de tre viktigaste punkterna i ditt förändringsledarskap?

  1. Alltid utgå från att individen tänker logiskt – ha respekt och var ödmjuk inför dem du träffar och lyssna på deras åsikter och funderingar.
  2. När högsta ledningens beslut ska ner i alla led av affären måste man vara öppen med att det finns olika fördelar med förändringen för individer på olika nivåer och delar av företaget. Vad har DU för nytta av detta i din roll? Alla måste förstå hur de på individnivå har nytta av det som sker.
  3. Ha roligt! 

Hur säkerställer du att har en bra work/life balance?

”Man måste kunna skilja på jobb och ledighet. För mig fungerar att faktiskt ha fritidsintressen där jag måste koncentrera mig på något annat, gärna något krävande som tar all fokus.”

Vad är dina 3 bästa råd till personer som funderar på att bli Interim Managers?

  1. Samarbeta med en bra leverantör så som Nordic Interim för att hitta uppdragen, de finns med längs vägen när man behöver bolla frågor och vet vilka uppdrag som passar din erfarenhet och det du är intresserad av.
  2. Du behöver ha lång erfarenhet inom din yrkesroll så att du direkt kan sätta dig in i uppdraget och lösa problemen.
  3. Förbered dig genom att läsa på ordentligt om företaget.