Change, tärningar
Change, tärningar

När du går igenom en organisationsförändring eller omorganisation måste du investera mycket tid internt, snarare än med kunder. Med en väl utförd förändring kommer din organisation att vinna marknadsandelar och glada medarbetare. Men hur ser du till att dina kunder också är glada under den tid du fokuserar på din det nya sättet att arbeta? Samtidigt som du förbättrar system, ökar effektiviteten och möjliggör tillväxt, behöver du behålla kundupplevelsen. För att lyckas med detta bör du överväga att engagera en operativ interim manager med lång erfarenhet av förändringsledning.

Fyra sätt att driva förändring och samtidigt hålla dina kunder nöjda

  1. Förändringsledarskap – för att nå dina mål måste du ha hela teamet ombord på resan. Kommunikation är nyckeln för att hela organisationen skall kunna förstå och arbeta mot samma mål. Om transformationen påverkar dina kunder måste dina medarbetare kunna förklara orsakerna för dem. Om du förklarar varför detta är nödvändigt och pekar på de kommande positiva resultaten, kommer detta att föras vidare till dina kunder.
  2. Marknadsföring – om din produkt eller tjänst kommer att förändras, måste du lägga mer tid på försäljning till dina kunder. Återigen är kommunikation viktig. Du kommer att behöva kommunicera hur den uppdaterade produkten eller tjänsten påverkar dem och varför de inte ska byta till en annan leverantör. Hur kommer den här produkten eller tjänsten att gynna dina kunder? En väl genomtänkt marknadsföringsstrategi som kommuniceras via dina medarbetare, hemsida, sociala medier och pressmeddelanden är viktig.
  3. Projektuppföljning – alla nya processer och arbetssätt ska ses över och mätas. Följ upp hur era interna förändringar påverkar er kundsupport, er effektivitet och produktivitet. Vad får ni för feedback från kunderna? Mätvärden gör det möjligt för förändringsledaren att tidigt kunna ingripa vid behov.
  4. Motivation och energi – när projektet drar igång, resulterar det ofta i ett stort engagemang vilket sedan falnar i takt med att dina medarbetare glömmer bort varför detta projekt drogs i gång och de fokuserar på sina dagliga uppgifter. Det kan leda till att dina kunder inte nås av rätt information och inte har någon aning om varför produkten eller tjänsten har förändrats. Med en dedikerad, fokuserad och erfaren interim manager har du alla möjligheter att hålla projektet på rätt spår och enligt satt tidsplan.