Executive Interim Management växer mer än någonsin.

Tillväxten drivs av starka trender, såsom ett tyngre fokus på utförande och flexibilitet snarare än alternativa strategier och råd. Priset och värdet av klassiskt management consulting är ifrågasatt och en permanent rekrytering tar ofta för lång tid samtidigt som allt fler mycket kvalificerade personer vill arbeta som oberoende experter. Men vad handlar Executive Interim Management egentligen om? Ordet interim används allt oftare och i alla möjliga kontexter. Plötsligt vill alla ha en del av kakan.

Björn Henriksson är VD för Nordic Interim och anser att Executive Interim Management är en mycket god lösning för många av de utmaningar som tidigare har lösts genom en permanent rekrytering eller management consulting. Trots det ökade intresset, förväxlas ordet ofta med bemanning, snabba tillsättningar, konsulter och/eller search.

“Från tid till annan möte organisationer situationer där det krävs extraordinära kompetenser i att genomföra förändring. Till exempel kan det vara så att man befinner sig i en situation där det krävs en turnaround i ett affärsområde som inte presterar, integration av ett uppköpt företag, flytt av en fabrik, expandera på en ny marknad, säkra en viktig produktlansering eller förbättra CFO- eller Marknadsfunktionen. Förr i tiden vände man sig antingen till ett searchföretag för att hitta en person att anställa permanent, eller så engagerade man ett management consultingföretag för att få hjälp med utmaningen. Dock, eftersom behovet är av tillfällig karaktär, så är en permanent rekrytering inte optimalt och ditt problem är att förmågan att genomföra planerna saknas, inte att få någon annans råd.”

Executive Interim Management har tagit det bästa av två klassiska professional services, management consulting och executive search, och slagit ihop dem till en lösning för problem som många organisationer möter då och då: att temporärt engagera mycket erfarna personer som ensamma, eller i team, kan säkra viktiga initiativ eller överbrygga affärskritiska vakanser.

Ja, vi är som en iPad, vi är inte en mobiltelefon och inte en dator”, säger Björn med ett leende. “Vi är lösningen som jag ibland letade efter själv när jag satt i linjechefsroll, men som jag inte visste tillräckligt om.”

Men det råder fortfarande förvirring kring vad Executive Interim Management handlar om. Björn och hans kollegor i branschen möter ofta personer som har missförstått tjänsten. Möjligtvis beror det på själva ordet.

“Ordet interim kan vara en del av själva problemet. För många personer har det betydelsen av en temporär lösning, något som du har tills en permanent lösning är på plats. Det är förvirrande när det kommer till hur och när det ska användas och vilket värde det för med sig. I Frankrike talar de om Transition Managers, vilket kan vara ett bättre namn.”

Björn har funderat en hel del på problemen med ordet, men har kommit fram till att det är bättre att fortsätta utbilda marknaden om vad Executive Interim Management är, än att försöka introducera ett nytt namn eller buzzword. Idag ligger interimsmarknaden i Sverige ca 10 år efter Europa och Finland ligger ca 10 år efter Sverige. Branschen befinner sig i ett tidigt stadium. När marknaden väl har förstått vad Executive Interim Management är, finns det en otrolig potential.

För att kunna erbjuda oberoende experter som matchar alla olika typer av utmanande situationer som företag möter, krävs ett stort nätverk. Det är något som Nordic Interim har närt sedan starten 2004. Sedan 2014 har nätverket utökats ännu mer genom etableringen av Globalise tillsammans med ledande företag världen över.

“På det här sättet har vi byggt vår branschs eget KPMG. Vi använder samma typer av operativmodeller, kvalitetssäkring, betalningsmetoder och så vidare och vi samarbetar i internationella uppdrag. Globalise är en samling ledande internationella Interim Managementleverantörer under ett och samma varumärke. Det gör Nordic Interim unika och den senaste tiden har vi märkt att våra kunder väljer oss framför våra konkurrenter till stor del beroende på vår förmåga att hitta resurser internationellt. Det ger oss en enorm fördel.”

Förmågan att som ledare snabbt få förtroende i en organisation och ta sig an en roll med fullt mandat från första dagen, är något som Nordic Interim värderar högt gällande sina kandidater. Deras intention är att fortsätta utveckla och utbilda sina interimare och Björn Henriksson sammanfattar det genom att se ett nytt yrke ta form.

“Genom att fortsätta utveckla dessa förmågor bygger vi ett yrke, Interim Management, liknande det som hände när ‘consulting skills’ blev en mycket efterfrågad kompetens. Genom att skapa en plattform för våra superinterimare och fortsätta utbilda marknaden är jag övertygad om att det inte kommer att ta lång tid innan våra kunder börjar säga ‘Ge mig ett riktigt proffs, en person med Interim Managmentkompetens’.”

Läs mer om Executive Interim Management