Nordic Interim
Nordic Interim

Allt fler företag och organisationer upptäcker värdet av Interim Management. Det handlar om att snabbt få in rätt kompetens och skapa extra genomförandekraft – behov som under våren och sommaren blivit än tydligare givet den omvälvning som sker i värden.

Vi på Nordic Interim fortsätter att växa. Vi är stolta över att samarbeta med seniora ledare och experter över hela värden. Vi är just nu engagerade i turnarounds, rekonstruktioner, transformationer och större förändringsinitiativ, så väl som i tillväxt- och kostnadsbesparingsprogram. Tillsammans med våra kollegor inom Globalise är vi dagligen engagerade i över 16 länder.

Mycket spännande är också att vi under senare tid har blivit kontaktade HR för att lösa strategiska kompetensgap. Tidigare har nog mer klassisk rekrytering varit verktyget för kompetensväxling, men nu är tidsfaktorn avgörande. Det duger inte med att vänta 9-12 månader på att en nyckelrekrytering skall bli klar. Nu handlar det om att inom ett par veckor få in rätt personer för att olika initiativ inte skall bli lidande. Organisationen behöver snabbt få in erfarenhet från andra branscher, snabbt få tillgång till Digital kompetens på ledningsguppsnivå, omgående förstärka inom Compliance och Risk, eller ”få upp ett bolag på vägen som inte längre möter uppsatta mål”.

Mycket tyder att vi bara har sett början av vår branschs utveckling.

Rätt kompetens och mix i ledningsgruppen, som snabbt kan anpassas efter rådande läge, blir avgörande. Här har Executive Interim en nyckelroll att spela.

Björn Henriksson
VD


Läs mer om att hyra chef & interim rekrytering