Map of Spain
Map of Spain

“I Spanien ses Interim Management fortfarande som en tillfällig anställning.” Vi har pratat med våra Valtus Alliance-kollegor EPUNTO Interim Management för att lära oss mer om den spanska marknaden.

Det finns två grundläggande hinder för utvecklingen av yrket Interim Management. Det saknas kunskap om värdet av Interim Management och det anses vara en dyr tjänst. Idag är den spanska marknaden relativt liten, men växer snabbt. Efter pandemin har efterfrågan ökat markant och förväntningarna på de kommande åren är mycket positiva och lovande, med andra europeiska länder, som Frankrike, Tyskland och Nederländerna, som referens.

Mer fokus på digitala transformationer

Under Covid-19 var de flesta Interim Managementuppdragen fokuserade på krishantering, finansiell omstrukturering och optimering av supply chain. Dessutom har det under de senaste 3 åren skett en förändring i projekten som har blivit mer fokuserade på digital transformation och tillväxt beroende på en mycket mer positiv global marknad och implementering av ny teknik. Som ett resultat söker ett stort antal spanska och multinationella företag mycket erfarna och skickliga yrkesverksamma inom dessa områden och Interim Management är inte en “human resource” utan ett ledningsverktyg.

EPUNTO Interim Managements affärsmodell bygger på utmärkt serviceleverans

EPUNTO Interim Managements affärsmodell liknar de flesta internationella Interim Managementföretag baserat på utmärkt leverans (försäljningsprocesser, administration, kvalitetsbedömning, uppföljning, etc.) för att lösa kundernas utmaningar och ge ett snabbt, mätbart mervärde. Det är en premiumtjänst och har en kostnad som är direkt proportionell mot den positiva inverkan den har på resultatet.

Mest efterfrågat är General Management

De mest efterfrågade rollerna inom Executive Interim Management är:

 • General Management
 • Finansiell styrning
 • Operations
 • Supply Chain

Den största fördelen med att anlita ett Interim Managementföretag är att interimaren löser situationer som ingen annan i organisationen kan. Det är viktigt att klargöra att Interim Managers inte bara är ledare med stor erfarenhet, de är specialiserade på specifika typer av affärskritiska utmaningar som kräver en snabb analys för identifiering av hot och möjligheter, en tydlig plan för vad som är nödvändigt för att lösa problem genom att utnyttja eller omvandla tillgängliga tillgångar och ett omedelbart genomförande av åtgärder för att uppnå resultat och en strategisk effekt.

Vad är viktigt för att vara en framgångsrik Interim Manager?

EPUNTO Interim Management berättar att ledarskap är den absolut viktigaste kunskapen för en Interim Manager, då framgång nästan alltid beror på förmågan att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål. När företag står inför betydande förändringar eller kriser behöver deras team någon som tydligt kommunicerar vad som händer, varför det händer och, viktigast av allt, hur planen för att lösa situationen kommer att genomföras. I dessa svåra situationer räcker inte tekniska kunskaper och erfarenhet för att engagera teamen genom komplexa processer och osäkerhet. För att lyckas som Interim Manager behöver man också ha erfarenhet av:

 • Ledarskap
 • Särskilda kritiska situationer, kris- och förändringshantering
 • Teamledning och empowerment
 • Problemlösning och beslutsfattande under extrem press, snabbt och med begränsad information
 • Kunna nå mätbara resultat
 • Anpassningsförmåga och flexibilitet
 • Kommunikation och inspiration

Interim Management är den bästa lösningen för en organisation när:

 • Kritiska situationer och krishantering
  • Lösa problem som organisationen inte har förberedelse för, saknar de nödvändiga resurserna för och saknar relevant kunskap och erfarenhet om
 • Hantering av komplexa organisationsförändringar:
 • Förvärvs- och integrationsprocesser (due diligence, förhandling och general management)
 • Omstrukturering av företag, avdelningar eller affärsenheter
 • Omstruktureringar och turnaround av företag
 • Professionalisering av familjeföretag
 • Förberedelse av generationsskifte och mentorskap för juniora chefer
 • Genomförande av kostnadsbesparingar
 • Genomförande av digitala transformationer
 • Processer för kulturell förändring och change management
 • Tillfällig ersättning av ledande befattningar:
  • Vid en uppsägning eller avgång
  • Tillfällig vakans
  • Under en lång rekryteringsprocess
 • Ledning och utveckling av nya företag:
 • Omstrukturering och genomförande av strategiska och operativa modeller
 • Utveckling av nya affärsmodeller
 • Utveckling av nya marknadsnischer
 • Lansering av nya produkt- eller servicelinjer
 • Internationell tillväxt
 • Ledning och utveckling av internationell expansion:
 • Lansering och ledning av dotterbolag på internationella marknader
 • Utvärdera nya marknader och start av nya företag
 • Lösningar för kritiska situationer på internationella marknader
 • Konsolidering och professionalisering av nystartade företag:
 • General management av startups och spin-offs

Läs mer om EPUNTO här

EPUNTO Interim Management är medlem i Valtus AllianceTM, ett globalt nätverk av ledande Interim Management-leverantörer.