Map of Austria
Map of Austria

Interim Managementbranschen i Österrike växer stadigt de senaste åren, med fokus på turnaround- och förändringsprojekt som kräver ledare som är erfarna inom både strategi och implementering. För att få veta mer om den österrikiska marknaden har vi pratat med Thomas Tschol, Partner och medgrundare av Management Factory, specialiserade inom CFO- och CRO-roller.

Vilka är de mest efterfrågade tjänsterna på den österrikiska marknaden?

“Den största ökningen har vi sett inom medelstora företag, med starkt fokus på förändring och omstrukturering. Efter pandemin har marknaden utvecklats kraftigt och vi förväntar oss ytterligare tillväxt. Den nuvarande ekonomiska situationen, problem inom supply chain samt situationen i Ukraina, bidrar till att efterfrågan ökar. Förutom omstruktureringar och stora förändringsprojekt blir ESG (Environmental, Social, and Governance) allt viktigare, och jag tror att det kommer att fortsätta växa mycket starkt under de kommande åren. Företag värdesätter att få in externa experter som snabbt börjar leverera resultat och som är objektiva.”

Det är intressant att se hur marknaden utvecklas beroende på olika utmaningar och trender i världen. Hur har Interim Management utvecklats i Österrike jämfört med andra europeiska länder?

“Utvecklingen i Österrike har varit långsammare jämfört med länder som till exempel Tyskland. Men det blir ett allt viktigare verktyg för att driva företag framåt. Traditionellt sett har interimstjänster förknippats med krishantering, men nu vi ser en ökande efterfrågan inom områden som tillväxt, innovation, utveckling, försäljning och digitalisering.”

Som medgrundare av Management Factory, kan du berätta om företagets tillväxtresa och de tjänster ni erbjuder?

“Mina kollegor Gerhard Wüest, Reinhold Pfeifer och jag startade Management Factory i början av 2000-talet. I början fokuserade vi på rådgivning och strategi, men vi insåg snart att kunderna inte implementerade våra förslag effektivt. För att möta behovet av implementering bestämde vi oss för att erbjuda både strategi och genomförandet som en helt ny tjänst på marknaden. Det har visat sig vara framgångsrikt!

I början var det svårt att konkurrera med traditionella managementkonsultföretag, eftersom kunderna inte alltid förstod skillnaden i våra erbjudanden. Men eftersom vi kombinerade konsulterfarenhet med ledarerfarenhet kunde vi erbjuda analytiskt sofistikerade – och framför allt – genomförbara lösningar för våra kunder.

Som en av pionjärerna i Österrike hur var marknaden när du startade Management Factory 2001?

“När vi startade var vi först med att erbjuda den här typen av tjänster. Även om antalet företag inom Interim Management har ökat sedan dess, finns det inga andra företag som är specialiserade på CFO-roller så som vi är. Vår största konkurrent är interimarna själva, som hittar sina egna uppdrag. Interim Management är inte särskilt välkänt i Österrike och de flesta uppdragen är på mellanchefsnivå, men marknaden växer snabbt. Just nu utökar vi vårt erbjudande med CRO, VD, HR, IT, operations och supply chain.”

Thomas Tschol, Partner, Management Factory, Austri

TTraditionellt sett har interimstjänster förknippats med krishantering, men nu vi ser en ökande efterfrågan inom områden som tillväxt, innovation, utveckling, försäljning och digitalisering.

Thomas Tschol,
Partner, Management Factory, Austria

Vilka branscher är era största kunder?

“Företag inom bland annat fordon, trä, maskinteknik, metallbearbetning, tillverkare av konsumentprodukter och detaljhandel.”

Läs mer om Management Factory här.

Management Factory är medlem i det världsomspännande nätverket av Executive Interim Management-leverantörer Valtus AllianceTM.