Kvinna och man sitter i intervju
Kvinna och man sitter i intervju

Krisen till följd av pandemin har skyndat på utvecklingen av HR’s roll med ett starkt fokus på digitalisering och flexibilitet. HR-chefer är kritiska för hur företag nu ställer om för att bygga en organisation som är redo för framtiden.

Både stora och små företag som har tvingats säga upp eller permittera personal kommer att analysera behovet av att återanställa all sin tidigare personal. Traditionella arbetsformer blir nu till det förflutna och det är avgörande för HR-chefer att modernisera policys och processer i enlighet med detta.

För att skapa en organisation som är redo för framtiden behöver företagsledningar med HR i spetsen, utforma roller och strukturer som är flexibla och anpassningsbara. Därför är det viktigt att ge de anställda anpassningsbara roller så att de får en tvärfunktionell kunskapsutveckling.

Företag kommer att behöva fokusera på en ökad geografisk spridning/flera marknader och investeringar på flera marknader för att mildra och hantera risker. Denna ökade komplexitet kommer att skapa utmaningar för ledare och som påverkar själva arbetet, vem som utför jobbet och var arbetet utförs.

Hur kommer organisationerna att behöva se ut?

  • Arbetstid, arbetsplats och anställningsformer kommer att bli mer flytande
  • Distansarbete kommer att vara en integrerad del av varje organisation
  • Användandet av interima ledare kommer att öka
  • Fokus kommer att läggas på utbildning och utveckling för öka flexibiliteten i organisationen.

Läs mer om att engagera en interim HR-chef här