Gruppbild på medjy
Gruppbild på medjy

Vi ser tillbaka på en vår med svåra utmaningar och prövningar för många av våra kunder. Vissa branscher har drabbats mycket hårt, några har drabbats mildare och några branscher och bolag har sett och materialiserat nya möjligheter. Ett exempel på det senare är MatHem.se som du kan läsa mera om här i nyhetsbrevet.

Inför hösten står många bolag inför ett nytt normalläge och de typer av ledare som krävs för turnarounds, förändringsinitiativ, rekonstruktioner, transformationer och tillväxt- och kostnadsbesparingsprogram finns i våra nätverk. Givet de nya utmaningarna bolagen står inför kan stöd till befintlig ledning och styrelse behövas likväl som förstärkning för att driva specifika kritiska initiativ eller för att tillfälligt ersätta ledare som lämnar. Vi har genom våra två externa ägare och internationella samarbetspartners ett stort kompetensnätverk inom alla delar av kompetensförsörjning och ställer hela vårt samlade interna och externa nätverk till ert förfogande. Vi tillgodoser kompetensbehov på 15+ marknader, en värdeskapande möjlighet då reserestriktioner och begränsad flygkapacitet med största sannolikhet kommer att bestå.

Med detta önskar vi alla kunder, interim professionals och samarbetspartners en fin sommar med välbehövlig vila och vi ser fram emot ett fint fortsatt samarbete under hösten.

Björn Henriksson
VD