Gustaf Ljunggren, Interim CEO
Gustaf Ljunggren, Interim CEO

Efter en lyckad turnaround såldes Oriokoncernen till Hedin Mobility Group och har nu hamnat i helt rätt miljö för fortsatt tillväxt

Gustaf Ljunggren har precis avslutat ett uppdrag som interim VD för Orio, ett företag verksamt inom reservdelar för SAAB-bilar och logistiklösningar för tredjepartskunder. Bolaget har dotterbolag i Europa och USA och var tidigare helägt av svenska staten.

Redan tidigt hade Gustaf ett intresse av att leda organisationer. Sina första 16 år i karriären var han på Unilever inom olika ledande roller, men när han kom allt längre från affären och nivån av internpolitik steg, beslutade han sig för att lämna bolaget. Efter det följde VD/MD-roller inom Inflight Services taxfreeförsäljning, Essior som är världens största glasögontillverkare där han ansvarade för Sverige och Norge, och Envirotainer där han drev en stark global tillväxt. I ett par år arbetade han sedan som konsult och deal advisor för tidigare kunder och finansiella intressenter, men han saknade det operativa ansvaret och valde därför att kliva på rollen som interim VD för Orio 2019.

När han kom till Orio hade svenska staten försökt sälja bolaget ett antal gånger utan framgång. Då SAAB-bilar inte tillverkas längre och antalet bilar minskar med 10 – 15 % per år, är det en verksamhet som kommer att minska över tid om ingenting gjordes. Det fanns ett behov av en VD som kunde ha en proaktiv dialog med styrelsen, göra en översyn av målbilden, föreslå en ny strategisk plan framåt och se över kompetensbehov och kulturen i företaget. Och sist men inte minst leverera resultat på uppsatta mål och strategier.

”Jag drivs av att arbeta resultatorienterat, jobba med människor och leverera resultat tillsammans med mina team.”

Man kan dela upp hans tre år på Orio i fyra delar. För att kunna sälja verksamheten behövde den komma på fötter och Gustaf började med att göra en turnaround genom att bland annat växa affären inom 3PL-lösningar för tredjepartskunder samt generera lönsamhet i reservdelsaffären och i koncernen i sin helhet. I de nästa två stegen gällde det att skapa finansiell stabilitet samt att förädla företaget, både de affärer som redan fanns och genom att öka värdet för potentiella köpare. I Nyköping utvecklades deras fastighet, en stor tomt där bara en femtedel nyttjades, och man bildade en joint venture med ett fastighetsbolag som tillsammans med Orio ska utveckla resten av marken till en logistikpark.

”Vi gick från att vara ett reservdelsföretag med logistiklösningar till att bli ett logistikföretag med försäljning av reservdelar. Det satt mycket SAAB i väggarna vilket vi behövde bli av med.”

I den fjärde och sista delen handlade det om att identifiera och hitta en köpare. Man bestämde sig för att inte gå ut på den öppna marknaden utan att proaktivt leta upp företag där det fanns synergier och knytpunkter. En dialog med Hedin Mobility Group initierades och i steg två inleddes en försäljningsprocess. När processen var nästan klar så blev det en ägarfråga och gick över till Regeringskansliet. Försäljningsprocessen som Gustaf medlade var mycket komplex med en erfaren affärsman som köpare, staten som ägare, politiska frågor och ett val som närmade sig. I juni 2022 var försäljningen klar.

”Bolaget har nu hamnat i en miljö som är som handen i handsken. Hedin Mobility Group kan nyttja den kompetens, kunnande och erfarenhet som bolaget har, lägga till länder på sina marknader och få en 3PL-lösning som kan serva hela deras affär.”

Fram tills en ny VD tillträdde stannade Gustaf kvar för att se till att det blev en bra överlämning för teamen och affären. Nu har man garanterat tillväxten i Nyköpingsverksamheten och säkerställt att SAAB-ägare kan fortsätta köpa originalreservdelar.

Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap?

”Det viktigaste är att få med mig organisationen. När jag kommer in i en ny organisation så gäller det att lyssna av och ta reda på nuläget. Hos Orio var det finansiella läget dåligt och man hade lovat saker som man inte kunde leverera på över en längre tid. Det var viktigt att skapa trovärdighet, göra rätt saker och sätta ett tydligt mål och milstolpar. Alla behöver förstå var man befinner sig och ett bra sätt är att ha nyckelpersoner som varit med att sätta målen och som känner sig delaktiga och kan agera ambassadörer för förändringen. Man måste också vara backad av sin ledningsgrupp och styrelse. Jag brukar måla upp en bild av var vi kommer ifrån, var vi är nu och var vi vill vara när målet är nått. För mig är det också viktigt att alla känner stolthet och att de är en del av ett vinnande lag. Tillsammans har vi räddat det fina varumärket SAAB Original för SAAB-bilägarna – bilen är ju en klenod!”

Hur ser du till att du har en bra balans mellan arbete och fritid?

“Jag har pendlat till Orio i Nyköping och resorna har gett mig ro att komma ner i varv före och efter arbetsdagen. Energi får jag på jobbet genom att nå målen tillsammans med teamet, när man går från skepsis till stolthet och glädje. Att vända en verksamhet och kunna leverera positiva siffror ger mig ny kraft. Men viktigast är naturligtvis att umgås med vänner och min familj, det är här jag får energi och laddar mina batterier.”