Marie Landfors, Interim Manager
Marie Landfors, Interim Manager


Marie Landfors har nyligen avslutat uppdraget som interim VD för Smoltek, en global teknikleverantör specialiserat på utveckling och integration av kolnanoteknik, främst för halvledar- och elektronikindustrin, energilagring och biomedicin.

Marie började sitt uppdrag som COO för att analysera bolaget för att sedan utveckla verksamheten. Marie tog fram ett stort paket med förändringsåtgärder i syfte att professionalisera och digitalisera företaget. De började beta av listan på åtgärder dag ett.
Detta innebar bland annat en ny inköpspolicy och resepolicy, sätta strukturer och processer, regelbundna ledningsgruppsmöten, styrelsemöten och personalmöten samt införande av månadsrapporter. Digitalisering av fakturering och konsolidering genomfördes. Marknaden för halvledare är enormt stor och det var och är viktigt att hitta sin unika nisch i den komplexa värdekedjan. Då hon hade rätt kompetens och bakgrund för att driva förbättringsåtgärderna blev hon erbjuden rollen som interim VD. Hon har nu slutfört uppdraget och lämnat över till en ny VD.

”Det är vanligt att organisationen blir orolig under en förändringsresa, men min bakgrund inom kemi och teknik gav förtroende och vi hittade en gemensam väg framåt. Vi har anställt många nya medarbetare och verksamheten skalas nu upp.”

Efter sina studier till Kemiingenjör på KTH började Marie Landfors en tio år lång karriär inom processindustrin. Som utvecklingsingenjör för tekniska projekt hos SCA kom hon snart in på stora projekt och kunder där hon projektledde kundleveranser. Att visa den tekniska nyttan för kunderna intresserade henne och hon gick vidare till en roll som Marknadschef på Akzo Nobel. Det handlade mycket om att demonstrera resultat, på labbet såväl som i kundernas egna fabriker.

I ett strategiprojekt på Akzo Nobel samarbetade man med olika managementkonsultbolag. Det verkade spännande att få arbeta med olika kunder och branscher, och hon rekryterades till EY för att arbeta med förändringsledning men också med affärsprocessutveckling.

”Det var en ny värld där jag fick arbeta med olika företag och branscher och lära mig bra verktyg som jag använder än idag.”

Åren som följde tog henne till investmentbolaget Stena Adactum som investment manager och sedan till IT-bolaget Hogia som verksamhetschef. 2015 fick hon en global roll som Commercial Excellence Manager hos Akzo Nobel i USA. Hon implementerade kommersiella verktyg som tex CRM-system och nya typer av kundenkäter. Med Akzo Nobel gick resan sedan till Holland där hon som programchef drev en carve-out av ett affärsområde.

”När man driver förändringsarbete kommer det alltid organisatoriska konflikter. Man blir inte alltid populär när man flyttar på medarbetare och sätter nya mer effektiva arbetssätt. Som interimare är det skönt att inte behöva ta hänsyn till internpolitik på samma sätt som en permanent anställd, jag kan vara lite obekväm och ta beslut som man annars inte vågar ta.”

Tillbaka i Sverige kom hon 2019 via Nordic Interim till Axolot Solutions, verksamma inom vattenrening, som interim VD för bolaget. Uppdraget var att skala upp verksamheten för att nå lönsamhet genom att bli en känd aktör på marknaden. Det var dags att sätta punkt för produktutvecklingen och börja kommersialisera verksamheten, se över försäljningskontrakt, projektdefinition och framtida supportorganisation. Marie byggde upp försäljningsfunktionen med alla nödvändiga dokument och implementerade ett CRM-system. Rollen innebar även bland annat ett stort antal parallella projekt, skapa lösningar för stora processindustrikunder, expansion i Norden och EU, samt att utveckla samarbetet med internationella partners. När Covid kom stängdes dock dörren, företaget skulle ta in nya pengar men behövde dra i handbromsen och i stället säga upp personal.

Parallellt med interimsuppdrag arbetar Marie idag som styrelseordförande för Aqua Robur Technologies, en start-up inom IoT-lösningar för vattenkontroll.

Vilka är de viktigaste faktorerna inom förändringsledarskap?

Kommunikation, transparens och involvering! Att leda förändring är att förflytta ett företag framåt och man måste förklara varför detta sker, vad man gör, hur man gör det och vem som gör vad. Presentera din agenda tydligt och modigt. Man kan inte ta hänsyn till allas åsikter men det är viktigt att lyssna och vara ödmjuk. Jag initierade i mitt senaste uppdrag ett värdegrundsarbete med ett antal värdebegrepp. Vi hade flera workshops med hela personalen om värdegrunden, och många diskussioner inleddes om vad man behöver göra för förändringar i arbetssätt och beteenden på arbetsplatsen för att skapa ett bättre arbetsklimat.”

Vad är fördelen med att driva och leda förändring som interimare:

”Som interimare landar man flygande och måste mycket snabbt påbörja processer och komma till rätta med problem, det går i 180 km/h! Det handlar mycket om att vara transparent och snabbt få förtroende från organisationen. Den stora utmaningen i det här uppdraget har varit Covid, det är svårt att skapa samma engagemang på distans och jag upplever inte heller samma kreativitet när man möts via videomöte. Jag är ändå mycket stolt över teamet och vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans! Nyckeln har varit ett gott samarbete med styrelsen som fick en ärlig analys, en ’utifrån-och-in’ blick av företaget med tillhörande förflyttningsagenda.”


#interimceo

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.