Med dagens föränderliga värld har marknaden för interimchefer verkligen tagit fart. Vi har märkt en avsevärd ökning av förfrågningar. Och i vårt team har vi lyckats finna de bästa för uppdragen.

Vill du lära dig mer kan du läsa mer vad ordet interim betyder. Eller läsa mer om olika typer av interimslösningar.