Michael Sjöberg
Michael Sjöberg

Michael Sjöberg har mer än 30 års erfarenhet av ledarroller inom olika industrier där han har drivit stora förändringar och tillväxtresor. Från början var han på väg att bli militär och valde mellan officershögskola och KTH.

Det blev KTH och efter examensarbetet hos VVS bolaget Uponor i Virsbo, stannade han kvar som tekniker, ingenjör och senare som fabrikschef. Efter ca 25 år inom olika internationella business-to-business-företag rekryterades han som VD till en start-up i Italien – cleantech bolaget Andion, som designar, bygger och opererar biogasfabriker.

”Det fanns många brister i strukturer och rutiner.  Vi byggde upp nya från början. Jag gjorde en analys, tog fram en strategi med 18 åtgärder som vi implementerade. Det gick väldigt bra”, säger Michael.

Efter tre år flyttade han hem till Sverige och fortsatte arbeta för Andion Nordics, men i egen regi som rådgivare.  

Via Nordic Interim, rekryterades Michael förra året som interim CEO hos C-Green, ett företag som omvandlar vått avfall till användbara produkter. Hans erfarenheter från cleantech, kunder, marknad och att bygga upp bolag passade perfekt. Bolaget grundades som ett entreprenörsdrivet start-up med många tekniker. Det var dags att ta det till nästa nivå. Strukturer, arbetssätt och rutiner behövde sättas.

”Att komma in som extern VD är bra när det är dags att växa företaget. Det kräver en annan kompetens och erfarenhet. Den tidigare VDn är kvar som huvudägare och styrelseordförande, och hans kunskap om vår innovation är ovärderlig. Jag började med att intervjua var och en i styrelsen och alla anställda. Jag pratade även med viktiga kunder och leverantörer. Det är viktigt att lyssna in för att kunna analysera var vi är och vart vi ska. Vi tog fram en aktivitetsplan med 20 förändringsåtgärder som bröts ner till mindre aktiviteter. Efter ett halvår har vi nu genomfört ca 80% av dessa. För att driva förändring måste man vara tydlig med var man står och vart man ska. Att vara transparent med vad som krävs är viktigt, och man behöver kommunicera på många olika sätt och i olika kanaler, både via intranät och vid kaffemaskinen,” berättar Michael.

I december utsågs Michael till ordinarie VD, något som styrelsen hade önskemål om från början. ”Det var en perfekt provanställning!”

Vad är fördelen med att komma in som en interim VD i ett tillväxtbolag?

”Att ta in en interimare är en bra deal för ägarna då en permanent rekryteringsprocess tar sex till åtta månader. Med en interimare har du en ny VD på plats inom fyra veckor. Min erfarenhet av branschen och av att bygga företag gör att vi kan driva utvecklingen på C-Green snabbt och säkert framåt. Denna erfarenhet tillsammans med den expertkunskap som finns internt är en framgångsfaktor. Det är viktigt att ta vara på allas idéer och prioritera dessa.”

Vad händer inom C-Green nu?

”Nu bygger vi anläggningar i fullskala. Vår teknik är en kombination av kända industriellt beprövade tekniker men på ett nytt och unikt sätt. Slam från till exempel reningsverk och pappersbruk avger metangas vid rötning som är skadligt för miljö och klimat. Vi sätter stopp för det genom att ta hand om slammet och omvandla det till ett användbart biokol som kan användas för uppvärmning eller jordförbättring. Det finns en stor marknad för våra anläggningar i Europa och USA och vi bygger nu referensanläggningar för att kunna demonstrera tekniken för kunder. Vi rekryterar även för att kunna skala upp, inom ekonomi, HR, försäljning och process. Idag är vi ca 30 personer i företaget och målet är att vara ca 150 inom några år.”

Michaels 3 råd för att bygga upp företag:

  • Gör saker i rätt ordning
  • Ett start-up finansieras av ägare som investerar kapital, se till att gasa o bromsa lagom för att kunna ge en bra avkastning
  • Hantera och eliminera problemen direkt när de uppstår så att samma sak inte händer igen