EQT ser en stor potential i verksamheten och det är jätteroligt att få vara med på den här resan, jag lever min jobbdröm nu!”

Bosse Landegren är troligtvis en av de CFO:er som har längst erfarenhet av att arbeta som Interim Manager i Sverige. Redan 2003 klev han av sin roll inom Egmontkoncernen för att starta sin nya karriär. Under 17 år har han hunnit med många spännande förändringsuppdrag inom bolag som bl.a. Axfood, Johnson & Johnson, Tieto, Lantmännen, Lemmikäinen och nu senast via Nordic Interim hos Relita. Efter drygt 1 år på företaget går han nu över i en roll som permanent CFO. 

Relita är ett fullserviceföretag inom industri-, fastighets- och skadeservice med 750 anställda och en omsättning på 1 knapp miljard SEK. Bolaget ingår i Recover Nordic Group som sedan 2019 ägs av EQT.

Relita/Recover är ett bolag som har en jättespännande resa framför sig tillsammans med den nya ägaren EQT, det gick inte att tacka nej till erbjudandet att bli permanent CFO. EQT är en stark ägare som verkligen vill åstadkomma något och som har ett ägarperspektiv på 4-5 år. Expansion kommer att ske delvis organiskt, men till största delen genom förvärv. Vi ska även effektivisera verksamheten och då är det är en stor fördel med en stark ägare eftersom det finns stora resurser och ett enormt stöd med fokus på att digitaliseras och expandera, dock alltid med säkerheten i första rummet”, berättar Bosse.

Relita/Recover finns representerat i de 4 nordiska länderna och bildades genom en sammanslagning av ett 15-tal förvärv under ägande av det UK-baserade PE-bolaget Agilitas. Förvärven innebar olika företagskulturer och utmaningar och det har inte varit helt enkelt att integrera verksamheterna. Organisationen var trött på turbulensen och av att aldrig kunna luta sig mot en “stadig” vägg.

Jag kom in som interim CFO då ordinarie CFO hade flyttats upp som tf. CEO. Jag trodde att uppdraget skulle gå relativt snabbt, men turbulensen fortsatte och när tf. CEO lämnade befästes min roll som interim CFO. Vår nye VD Andreas Tengelin satte genast fokus på att skapa stabilitet.”

Vi började med att döpa om huvudkontoret till supportkontor – verksamheterna ute i regionerna är det viktigaste, det är där värdet skapas. Vi flyttade ut folk från supportkontoret till regionkontoren och la mycket tid på att själva resa ut för att vara med på möten. Det är viktigt att vara tillgänglig och ta frågor på plats.”

Man har nu dragit igång ett stort effektiviseringsprojekt för att ytterligare stabilisera verksamheten där alla processer ses över i syfte att eliminera alla onödiga steg. En stor del av projektets fokus ligger på att identifiera processer som är konsekvenser av att andra processer görs felaktigt. ”Att ta fram enklare processer ger enormt mycket energi till organisationen och teamen blir starkare!”

Hur har din roll i förvärvsprocessen sett ut?

”Min roll i EQT’s uppköp av verksamheten har främst handlat om att diskutera och förklara innehållet i datarummet. Vidare har vi från Sveriges sida bistått vår tidigare ägare Agilitas med att ta fram rätt information. Detta arbete har tagit både mycket energi och uppmärksamhet från organisationen men ändå varit en både snabb och smidig process från både köparens och säljarens sida.”

Vad är viktigt att tänka på för en interim CFO i ett PE-ägt bolag?

”Det är bra om man förstår att man har en ägare med ett begränsat tidsperspektiv. Många gånger är målen tuffa och för att nå dit är det bra att ha insikt om styrparametrarna. Hur är verksamheten finansierad? Hur fungerar den nya organisationen? Vilka är covenanterna? Att förstå ägarens agenda är nog det allra viktigaste.”

Vad har varit viktigast att prioritera under ditt uppdrag som interim CFO?

”Att sätta strukturer och processer på plats har varit mitt primära fokus. Jag har lagt mycket tid på att identifiera ineffektiva processer, vilket är en utmaning i en verksamhet som ursprungligen består av 15 bolag med egna processer, strukturer, system och kultur. Vi arbetar även med att förtydliga organisationen och har gjort en ny uppdelning i 3 affärsområden. Mitt arbete har varit både operativt och strategiskt, det gäller att kavla upp ärmarna!”

Många branscher och företag drabbas mycket hårt av Covid-19 krisen, hur har detta påverkat Relita?

”Vi har behövt göra relativt stora permitteringar och friställt resurser, men jämfört med andra branscher är vi förskonade. Eftersom vi arbetar med bl.a. desinficering får vi allt fler förfrågningar som handlar om att sanera Covid-19 på offentliga platser. Jag tror inte att vi kommer att komma tillbaka till ett normalläge, så som saker och ting var innan Covid-19, vi har en ny verklighet vi har framför oss. Tittar man på exempelvis hotellverksamhet, så skulle det kunna vara så att kraven på renhållning i framtiden blir ganska så annorlunda jämfört med vad vi varit vana vid tidigare.”

Relita har börjat titta på möjliga förvärv med målet att bli rikstäckande, och viktigt i denna process är att de möjliga förvärven passar ihop med verksamheten i övrigt både vad gäller kulturellt och verksamhetsmässigt. “Man får inte glömma att det potentiella förvärvet ofta är ett familjeföretag där även mycket känslor är inblandade. Vi behöver bygga ett stort förtroende. Vi är ett stort bolag som vill bli större, men alltid med fötterna på jorden nära vår verksamhet både emotionellt och mänskligt!”