Paola Mucci, Partner, Duke&Kay, Italy
Paola Mucci, Partner, Duke&Kay, Italy

Paola Mucci är HR Equity Partner hos vår italienska partner Duke&Kay. Vi har pratat med henne om den italienska Interim Managementmarknaden och hur de arbetar för att lösa sina kunders utmaningar.

Paola har mer än 20 års erfarenhet av Human Resources Management och har arbetat för stora företag inom olika branscher i utmanande sammanhang av olika organisatorisk och strategisk komplexitet. Hennes professionella expertis ligger inom search- och urvalsprocesser, assessment, headhunting och att förse kunder med permanenta och interima lösningar.

Under de senaste fem åren har Interim Managementmarknaden både utvecklats och förändrats, även på grund av pandemin och kriget i Ukraina, vilket har visat strukturella svagheter och dålig reaktionsförmåga för många företag. Under pandemin införde regeringen nya åtgärder för att hantera krisen och tillhandahålla nya och effektiva verktyg för att förhindra kritiska situationer.

Duke&Kay arbetar alltid nära kunden med uppdaterade verktyg och instrument för att hantera nya utmaningar. Den växande komplexiteten och osäkerheten på de globala marknaderna har ökat efterfrågan på hög kompetens. Organisationerna måste förändras när det gäller processöversyn, ompositionering, implementering av nya affärsmodeller och ekonomisk återhämtning. Privata företag utgör större delen av den italienska interimsmarknaden och endast 2% finns inom den offentliga sektorn.

Hur ser er affärsmodell ut?

”Duke&Kay har ett unikt tillvägagångssätt nära kopplat till mångårig erfarenhet inom industrispecifik omstrukturering, kompetens inom corporate finance och konkursrätt, samt förmågan att välja ledare som kan agera i en förändringsperiod och inneha nyckelpositioner för att förbättra situationen och uppnå önskade resultat. Vi utmärker oss på marknaden genom att leda hela omstruktureringsteam i samarbete med rådgivare som kunden väljer för att upprätta affärsplaner, diskutera och dela dessa med tredjepartsrevisorn och ofta även genom att driva verksamheten. Dessutom arbetar vi med intressenter och långivare för att nå omstruktureringsavtalen. Att hantera ett krisdrabbat företag kräver att man samlar och samordnar specialiserade finansiella rådgivare och advokater med erfarenhet av konkurslagstiftning för att förhandla med viktiga intressenter. När avtalen är uppnådda kan vi omedelbart kommunicera planen där varje interimschef i omstruktureringsteamet tar ett specifikt ansvar som CRO (Chief Restructuring Officer), VD, CFO etc. i enlighet med avtalet.

Ett Duke&Kay-team spelar ofta en viktig roll tillsammans med CRO och de andra ledarna som tar över omstruktureringsledarskapet genom att hantera de olika intressenterna, medan den interna ledningsgruppen fortsätter att driva den dagliga affärsverksamheten. En del av vår ersättning är direkt kopplad till hur målen nås.”

Vilken typ av uppdrag är mest efterfrågade?

”Vi arbetar främst med turnarounds och omstruktureringsuppdrag. Inte bara industriella och finansiella förändringar, utan också för att stödja återhämtningen/förbättringen av företagets resultat:

  • Omorganisering, ompositionering, optimering och resultatförbättring
  • Att hitta rätt industriella och/eller finansiella aktörer för att stötta tillväxten
  • Hantering av strukturomvandlingsprocesser (till exempel generationsskiften)
  • Stöttning i relationerna med PE-fonder och/eller investerare
  • Förhandlingar i M&A-processer och extraordinära finansiella transaktioner
  • Internationalisering

Vi uppfyller också våra kunders behov genom att erbjuda funktionella interimare, till exempel inom ledning, ekonomi, supply chain och omstrukturering av affärsprocesser, drift, HR och digital och kommersiell strategi (främst inom tillverkning och teknik, hälsovård, transport och logistik och FMCG).

Kopplat till den M&A-aktivitet som kännetecknar den internationella marknaden har projektledningsroller har varit bland de mest efterfrågade rollerna under de senaste två åren. Det avtar dock för närvarande på grund den osäkra makroekonomiska situationen orsakad av kriget i Ukraina. Italienska dotterbolag till multinationella företag och utländska PE-ägda bolag utgör en mycket viktig del av den italienska interimsmarknaden och tack vare vårt internationella nätverk kan vi tillgodose alla våra kunders behov, även utomlands.”

Vad kännetecknar en framgångsrik Interim Manager?

”För att vara en framgångsrik Interim Manager är det nödvändigt att ha solid industriell/funktionell expertis, eftersom de är direkt involverade i företagens verksamhet, men framför allt måste de ha soft skills såsom ledarskap, uthållighet, flexibilitet och samarbetsförmåga för att leda projekt och driva förändring. Uppdragen är sex månader eller längre och kräver ett heltidsåtagande. Medelåldern för en Interim Manager är 50-55 år, med minst fem års erfarenhet som Interim Professional i chefsroller på högsta nivå. Det är ett måste att ha en professionell erfarenhet från olika branscher, olika företagsstorlekar och komplexitet, för att ha förmågan att anpassa konventionella organisationsmodeller till nya sammanhang.”

När är Interim Management den bästa lösningen?

”Att anlita en Executive Interim Manager är en utmärkt idé när man behöver höja kvaliteten på ledningen, sänka kostnaderna för verksamheten, men framför allt börja prata om kulturförändringar. Detta ska inte förväxlas med att bara tillfälligt byta ut en ledare utan att se honom/henne som en förändringsledare och en strategisk affärspartner.”

Läs mer här: www.dukekay.com


#InterimManagement #Duke&Kay #InterimManagementItaly