Telos Transition (f left):
Telos Transition (f left):

Vi har pratat med Nicholas Touchet och Gisele GasparTelos Transition, en av pionjärerna inom Interim Management i Syd- och Latinamerika. Telos har varit verksamt i regionen i ca 10 år, men fram till 2020 under varumärket IMGroup. Förutom fyra partners i Brasilien har de även partners i Colombia och är nu i tagen att öppna ett kontor i Argentina.

”Att engagera interima experter ses som det nya sättet att arbeta.”

Ökad efterfrågan på Interim Managers

Marknaden och efterfrågan på Interim Managers är mycket god. Som i resten av världen sker stora förändringar på arbetsmarknaden på grund av den snabba tekniska utvecklingen och den ekonomiska instabiliteten. Att anställa interima experter ses som det nya sättet att arbeta. Covid-19 har också ökat efterfrågan på interimstjänster. Men det innebär även att konkurrensen på marknaden har ökat, och executive search-företag börjar erbjuda interimstjänster i allt större utsträckning. Behovet av en flexibel och anpassningsbar organisation blir allt viktigare. Ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto högre blir efterfrågan på specifika kompetenser på interim basis.

”Traditionellt har företag fokuserat på sin interna kompetens, men nu utökar allt fler sina nätverk till att omfatta Interim Managers med fokus på projektledning. Ett växande antal företag arbetar med projektbaserade arbetsmodeller, vilket återspeglar trenden inom många branscher. I det här scenariot är Interim Management mycket meningsfull.”, säger Nicolas Touchet.

Det finns en stark efterfrågan på alla roller på C-nivå, till exempel VD, CFO, HR-direktör och supply chain director. Den största delen av kunderna kommer från produktions-, teknik- och transport‑/logistikindustrin och det finns en stor potential för internationella uppdrag.

Hur skiljer sig den brasilianska interimsmarknaden från Argentina och Columbia?

”Marknaderna är olika och det är därför vi bestämde oss för att ha lokala partners eftersom de känner till kulturen och språket bättre än vad vi gör. Det underlättar kontakten med kunder och genererar mer trovärdighet. Columbia och Argentina är mycket viktiga länder i den latinamerikanska regionen.”, säger Gisele Gaspar.

Tack vare två stora satsningar ser man en betydande ökning i antalet uppdrag

Gisele berättar att antalet uppdrag ökar med cirka 70 % per år på grund av två stora initiativ:

  • Fullt fokus på den lokala marknaden för att utbilda marknaden om Interim Management
  • Stärkt partnerskap med Globalise, det största internationella nätverket av Interim Managementleverantörer, för att öka antalet internationella uppdrag.

Telos Transition är en pionjär inom Interim Management i Latinamerika

Med kontor i Brasilien, Argentina och Colombia och ett nätverk med mer än 700 verifierade interima ledare, erbjuder Telos sina kunder operationell stöttning i situationer så som tillfällig frånvaro, utveckling och effektivisering, transformation, turnaround och krishantering. Sedan 2006 är företaget en privilegierad partner för ett stort antal europeiska och nordamerikanska multinationella företag och har de senaste 2 åren upplevt en ökad tillväxt som rådgivare till Syd- och Latinamerikanska familjeägda företag.

Gisele Gaspar har en bakgrund inom marknadsföring, företagskommunikation och HR inom internationella B2B- och B2C-företag.

Nicolas Touchet har mer än 25 års erfarenhet som chef och konsult för internationella koncerner och familjeägda företag.

Läs mer om Telos: https://www.telostransition.com/en/interim-management/