Niklas Björkman, Partner, Nordic Interim, Finland
Niklas Björkman, Partner, Nordic Interim, Finland

För tio år sedan var Interim Management ett i stort sett okänt begrepp i Finland, men sedan ett par år tillbaka är branschen på frammarsch. Vår kollega Niklas Björkman, Partner på Nordic Interim Oy, ger sin syn på Interim Management, hur den finska interimsmarknaden ser ut idag och om hans bakgrund.

Hur ser interimsmarknaden ut i Finland?

“Den finska marknaden ligger lite efter Sverige. Vi behöver fortsätta arbeta med att utbilda marknaden om Interim Management och om hur det skiljer sig från management consulting. Historiskt sett valde man antingen rekrytering eller management consulting, och en interim hyrdes in för att fylla vakanser. Nu börjar efterfrågan på Interim Management ta fart och de bolag vi pratar med är mycket positiva till den här typen av lösning. Det innebär också en ökad konkurrens, men de flesta aktörer arbetar bara lokalt runt om i Finland. Att vi är nordiska är en stor fördel och vi ser ett ökande behov från våra kunder av support i hela Skandinavien. Tillsammans med våra ägare Valtus samarbetar vi över hela världen och vi har just nu flera uppdrag i Centraleuropa och i USA. Vi ser också en stor efterfrågan inom ny teknik och digitalisering. I år firar vi 10-årsjubileum i Finland!”

“Våga vara lite mer framåtsträvande” – vad menar du med det?

“Våga mer! I den finska kulturen är folk lite försiktiga med att berätta vad de kan. Flexibiliteten i att arbeta som Interim Manager är enorm, du kan till exempel arbeta i styrelseuppdrag samtidigt som du har ett uppdrag, arbeta internationellt och bestämma när du tar ett uppdrag och när du vill vara ledig. En interimare är inte heller ensam under uppdraget, vi finns med längs hela vägen med månadsmöten och som bollplank. Våra kunder måste också vara modiga. I dagens volatila värld finns det inga säkra kort, man måste proaktivt välja sin väg. Det innebär också att man måste välja bort områden där man inte vill vara i framtiden. Med en Interim Manager kan man reagera flexibelt, snabbt och ta modiga beslut. Om riktningen visar sig vara fel kan den också ändras på nolltid. En Interim Manager är också en utmärkt lösning när rätt kompetens saknas internt för ett specifikt projekt. En interimare är alltid en ‘doer’, får saker gjorda, driver och genomför de nödvändiga förändringarna.”

Niklas har en bred bakgrund från B2B och B2C inom industri, management consulting, telekom och FMCG. Under sin karriär har han konsekvent försökt hitta nya plattformar för att se vad som kan göras bättre med de resurser som finns till hands, såsom personal, en fabrik, immateriella rättigheter eller teknik – det handlar om att bygga nya affärer. Niklas har själv arbetat som Interim Manager inom affärsutveckling och det har alltid handlar om att förstå hur man kan vara relevant för kunden och hur man fortsätter att vara det.

“Interim Management är spännande eftersom det är samma tankesätt som jag är van vid. Vi kan komma med oortodoxa kandidater och lösa kundens utmaningar med Interim Managers från vår stora pool av kandidater. Vid rekrytering blir valet alltför ofta en ’usual suspect’ från den egna branschen och det innebär att företaget ofta fortsätter att följa gamla spår och inte hittar nya konkurrensfördelar. Att hjälpa kunderna med nya tankar, nya arbetssätt och framför allt rätt person och lösning, är det bästa med att arbeta för Nordic Interim.“

Läs mer här: www.nordicinterim.com eller www.nordicinterim.fi