När ledningen anlitade Lars Furu som interimschef var uppdraget att förändra den ekonomiska situationen i det norska säljbolaget. Nio månader senare var uppdraget i mål och Furu fick anställning som VD för det norska säljbolaget som är en del av ett ledande serviceföretag i Europa inom mat och dryck för arbetsplatser och offentliga miljöer.


Lars Furu föddes 1962, året då John Glenn genomfört USA:s första bemannade rymdfärd. Lars karriär är dock mer kopplat till gastronomi än astronomi. Med många års erfarenhet från företag som ISS, PepsiCo, Peppes pizza och Sodexo – både på nordisk och internationell nivå – har han en förkärlek för att restaurang- och FMCG-industrin.

Ställer tydliga kriterier för nya uppdrag

När Furu ville ha nya utmaningar tog han kontakt med InterimLeder, Nordic Interims norska samarbetspartner. Han hade redan satt några kriterier för vad han trivdes med och ville arbeta med.

– Jag ville först och främst ha ett spännande och utmanande uppdrag där jag kunde bidra till att vända något. Företrädesvis inom B2B segmentet. Jag ville också arbeta med människor – gärna i försäljning- och servicebolag. Dessutom hade jag en  önskan om att få arbeta för ett norskt företag med ett nordiskt huvudkontor och med internationella ägare, säger Furu.

Serviceföretagets utmaning

Det dröjde inte länge förrän ett uppdrag med dessa kriterier dök upp. Eftersom Nordic Interim sökte ny Norgechef på uppdrag av ett servicebolag, kände Lars att det var en home run. Snart satt han i intervjuer med ledningen i servicebolaget i Sverige, Nordic Interim och med deras norska partner, InterimLeder AS.

– I Interimsvärlden behöver det oftast gå fort, helst skulle man haft någon på plats redan ‘’igår’’. Trots detta behöver man veta att det är rätt person på rätt plats så Interimsprocessen var omfattande men oerhört effektiv.

– Samarbetet med Tor Hansen på Interimleder och Björn Henriksson på Nordic Interim i Stockholm var mycket bra. Björn följde processen noggrant och var kontinuerlig i kontakt med mig. I början av uppdraget hade jag flera samtal med Björn varje vecka vilket gav trygghet och bra coachning. Det har ibland varit praktiska frågor att diskutera mellan de tre parterna, och även detta har Björn samordnat och koordinerat. Uppskattat är också blommorna jag fick från Nordic Interim vid uppdragets slut.

Den viktigaste uppgiften för styrelsen var att förändra den ekonomiska situationen i serviceföretaget i Norge.

– Jag ansåg att möjligheten för att lyckas med uppdraget var relativt stort och därför tog jag mig ann uppdraget, säger Furu.

Från interimschef till VD

Som tillfällig chef finns höga förväntningar på att under kort tid identifiera utmaningar, föreslå lösningar och genomföra dem. Furu gjorde detta på nio månader med positivt resultat.

– Vi har ökat omsättningen, fått kontroll över kostnaderna och har fått ett positivt EBITDA i samband med omstruktureringen. Dessutom har vi förnyat organisationen med nya personer i nyckelpositioner. Cashflow visar en positiv utveckling, investeringarna är under kontroll och det finns planer på särskilda insatser för att förbättra marginalerna ytterligare. Men det återstår dock en del innan Furu är nöjd.

Serviceföretaget var dock så nöjd med Furu att han erbjöds en fast anställning som VD, vilket han accepterade.

Relationen med InterimLeder och Nordic Interim har varit viktigt

– Kontakten med InterimLeder och Nordic Interim har varit grundläggande. Jag hade en bra uppföljning med Björn och hans kollegor i Stockholm både i intervjun, uppstartsprocessen och under uppdraget. Det har varit inspirerande och motiverande. Dessutom får jag inbjudningar till seminarier och workshops.

Interim management som ett verktyg

– Jag har som chef och ledare tidigare arbetat med olika tjänstebolag och även köpt tjänster av rekryteringsföretag och headhunters. Nu när jag själv befunnit mig i rollen som tillfällig chef ser jag tydligt hur Executive Interim Management är ett mycket bra verktyg för att snabbt skapa genomförandekraft. Executive Interim Management är någonting som är relativt nytt och kompletterar samt till viss del ersätter delar av det jag tidigare arbetat med. Dagens marknad med snabba förändringar, både nedskärningar och uppväxlingar, driver efterfrågan av denna typ av tjänster, säger Furu.

LarsFuru

Läs mer om hur en interim VD eller interim CEO kan stötta verksamheten.

Läs mer om när man bör anlita en interimschef.