Markus Ulfstedt, 9lives
Markus Ulfstedt, 9lives

Case Study

När Covid-19 under ökade igen med full fart under hösten 2020 kunde resurserna för covidtestning inte tillgodoses av hälso- och sjukvården i Finland. Företaget 9Lives beslöt att ta tillfället i akt och hjälpa befolkningen att kunna testa sig snabbare.

9Lives är ett privat hälsovårdsföretag som specialiserar sig på mobila hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är att utvecklas till en ledande aktör i norra Europa.

”Sjukvårdens resurser var ansträngda till det yttersta och eftersom vi hade kompetens inom mobila tjänster och ville växa, var det här ett bra tillfälle att dra vårt strå till stacken i kampen mot Covid”, säger Markus Ulfstedt, huvudägare och VD för 9Lives Group. ”I samarbete med sjukvårdsdistrikten öppnade vi tio teststationer under en tremånadersperiod.”

På grund av osäkerheten i den nya verksamheten ville man inte rekrytera till fasta tjänster.

När man vill växa finns det alltid osäkerheter och Markus berättar att den akuta situationen innebar en ny utmaning som passader in i deras verksamhet och utvecklingsplaner. ”Det fanns inga processer för den nya situation och ingen säkerhet om framtiden. Den här typen av verksamheten var ny för oss och det fanns ingen manual för hur saker och ting skulle hanteras eller hur situationen skulle utvecklas.”

När marknadssituationen förändras och man står inför nya projektrelaterade uppgifter och kunskapen saknas internt, är en erfaren Interim Professional ofta ett bra alternativ för företag. ”Vi har använt denna lösning tidigare för att öka vår egen förmåga och kompetens med mycket goda resultat.” För 9Lives var det därför en mycket lämplig lösning på grund av flexibiliteten som Interim Management erbjuder. De bestämde sig för att engagera två interimare för försäljning och för att driva tillväxt.

Nordic Interims nätverk är en tillgång – även internationellt

Genom Nordic Interims verksamhet i Danmark, Nexus Interim, har 9Lives även tagit in en Interim Manager till deras danska kontor.

”Eftersom Nordic Interim har ett kontor i Danmark var det lätt att hitta en interimare även på den marknaden. När saker behöver göras snabbt och där långsamhet kan vara ett problem, är en Interim Manager ett flexibelt sätt att driva saker framåt. En stor fördel med Nordic Interims ligger i deras internationella nätverk av interimschefer. Tack vare dem kunde vi hitta en mycket bra expert på området utan att själva behöva lägga tid på att söka. Den ryske författaren Ivan Turgenjev (1818-1883) sade klokt: “Ordet ’imorgon’ myntades för obeslutsamma människor och barn”, avslutar Markus Ulfstedt.