World map blue hue
World map blue hue

I en studie gjord genom EIM Group och de internationella Interim Managementnätverken Globalise och Senior Management Worldwide (SMW), har 45 företag med verksamhet i 50 länder delat med sig av de trender de ser på sina respektive marknader.

8 av 10 av de tillfrågade Interim Managementföretagen tror att deras verksamhet kommer att växa med cirka 18% under 2022. Detta motsvarar branschens tillväxt på cirka 22% under de senaste åren. Drygt 30% av de svaranden anser att en stor fördel för deras kunder är det mervärde som deras erfarenhet och kunskap erbjuder.

Den vanligaste anledningen till att engagera en Interim Manager är behovet av general management och förändringsledning (96%) följt av erfarna ledare som kan driva omstruktureringar och supply chain management.

Studien genomfördes i april 2022.

Ladda ner hela studien: https://institutointerim.org/iinternationalsurvey