Jan Långbacka, Partner, Nordic Interim Finland
Jan Långbacka, Partner, Nordic Interim Finland

“Branschens tillväxt och möjligheten att konkret hjälpa företag inspirerade mig till att ta rollen som partner hos Nordic Interim.”

“Jag vill hjälpa företag att bli mer effektiva och utveckla sin verksamhet. Genom att hitta den bit som saknas i organisationen, det vill säga en lämplig tillfällig interimslösning, kan jag konkret stötta företag mot bättre resultat. Målet är att bygga win-win-lösningar där alla parter i ekvationen känner att de gynnas.”

Vad lockade dig med att bli en del av Nordic Interims team?

“Jag tror att det finns ett stort behov av interimstjänster på marknaden. Världen och spelplanen förändras snabbare än någonsin tidigare. Det innebär att företag har större behov av förändring och utveckling. Behoven är också ofta mer akuta än tidigare.

Företag blir alltmer medvetna om att det är ett snabbt och effektivt sätt att utveckla och förbättra verksamheten genom att använda interimschefer, särskilt vid förändringsprojekt. Ett bra exempel är min tidigare roll där jag började som Interim Manager för att sedan gå över i en fast tjänst. Mitt uppdrag var att leda ett projekt som gjorde det möjligt för oss att förbättra effektiviteten och lönsamheten i service- och projektproduktionen med cirka 2 Meuro redan under det första året.

Jag motiveras av den snabbt utvecklande interimsbranschen och Nordic Interims lösningsorienterade arbetssätt. Nordic Interims mål är att hjälpa kunden att lösa sina utmaningar, inte bara att förse kunden med experter och resurser på ledningsgruppsnivå. Det är viktigt för mig att jag kan ge mervärde till kunderna, att vara användbar och känna att jag hjälper dem att gå vidare mot bättre resultat på ett konkret sätt.”

Vilka erfarenheter tar du med dig till Nordic Interim?

Jag har jobbat inom olika branscher och har över 20 års erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling. Jag har bland annat arbetat som Utvecklingsdirektör, Landschef och VD i både finska och internationella företag. Under min karriär har jag även arbetat som Interim Manager och tror att det är värdefullt att jag på nära håll vet hur det är att arbeta som interimare och hur man kan lösa kundföretagens utmaningar.

Att framgångsrikt leda uppdrag har alltid krävt en förståelse för olika affärsmodeller, kunna bygga funktionella team, bra ledarskap och en bred förståelse för helheten. Jag kan använda mina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa företag att hitta rätt pusselbit till företagets pussel för att göra verksamheten mer effektiv och bättre.

Hur ser framtidsutsikterna ut för branschen?

Det pratas mycket om omställningen av arbetslivet och det har också påverkat företagens rekryteringar. Idag arbetar man under en kortare tid i en position och i ett företag vilket har lett till att företag i allt högre grad måste leta efter nya medarbetare. Projektbaserade uppgifter blir också allt vanligare.

När man söker personer för ledande befattningar är en traditionell rekryteringsprocess ofta för långsam. Företagens utmaningar och behov av förändring kräver snabba åtgärder och man hinner sällan vänta 6-9 månader innan en ny person är på plats. Jag tror att företag idag värdesätter att få tillgång till en kvalificerad och erfaren expert som kan börja lösa företagets problem praktiskt taget direkt.

Även många duktiga ledare och specialister väljer att vara egna och kunna ta uppdrag där de med sina erfarenheter och kunskaper kan hjälpa företag och driva förändring. För kunder ger interimstjänster en möjlighet att välja rätt person från ett ännu bredare nätverk. Vi har mer än 10 000 Interim Managers i vårt nätverk. Eftersom det här möter behoven hos både interimschefer och företag är jag övertygad om att branschen kommer att fortsätta växa starkt.”

Hur tror du att Nordic Interim kommer att utvecklas i framtiden?

Vi har ett starkt och mångsidigt team där olika kompetensområden och olika erfarenheter samarbetar. Som marknadsledare och det enda företaget i Finland som enbart fokuserar på interimstjänster har vi utmärkta förutsättningar att investera i vår utveckling. Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att hitta rätt Interim Manager till vakanta roller och erfarna proffs för att leda och genomföra transformations- och utvecklingsprojekt.

Det finns ett gammalt talesätt som säger att ingenting annat än förändring är säkert. Även om ordspråket är slitet så stämmer det och för att säkerställa sin framgång måste företag ständigt utvecklas. Jag känner att jag i min nya position i stor utsträckning kommer att kunna hjälpa företagens transformationsresor. Det är motiverar mig.”