Joakim Kedbrant är en mycket kunnig chef och transformationsledare med erfarenhet från börsbolag, riskkapitalbolag, statlig verksamhet och landsting. Men det höll på att bli en annan resa för Joakim som från början var på väg mot en karriär som arkitekt och pilot.

90-talets lågkonjunktur och brist på arbete förde honom till en roll som program- och projektledare hos Ericsson där han arbetade med industrialisering av nya produkter, etablering av produktion och supply chain. Joakim upptäckte snart att han lockades av ledarskap och antogs till Ericssons program för ”Framtidens Chefer” som omfattade ett års praktik och utbildning.

Joakim blev kvar i 14 år på Ericsson i allt större roller och ansvar och var i en period i USA för att leda stora kundprojekt samt integrationen efter ett förvärv. En flytt av produktion från USA till Kina var en stor omställning och passionen för ledarskap, arbeta mot satta mål, mobilisera och få med sig organisationen på tåget växte.

“Jag lärde mig verkligen kraften som uppstår när vi kan skapa ett bra samtalsklimat där varje medarbetare kan vara delaktig i att bidra på olika sätt i bolagets utvecklingsresa”

Efter en period som General Manager för New Product Introduction, där han ansvarade för all industrialisering av bl.a. basstationer och mobiltelefoner och med flera hundra anställda i Sverige och i Kina, valde han att vidareutbilda sig på Handelshögskolan i Stockholm.

Ett år senare lockade världen utanför Ericsson och han blev VD för det nystartade konsultbolaget Influence, verksamma inom bland annat affärskonsulting och förändringsledning. ”Här var kravbilden tydlig och pulsen snabb. Det var en stor skillnad mot den lite mer långsamma storbolagsmiljön” berättar Joakim. Uppdraget var att växa och idag är man ca 100 medarbetare inom affärskonsulting och collective intellegence.

”Branschen var ny för mig, men jag kunde utveckla verksamheter och leda i förändring”

Joakim Kedbrant

Joakim gick sedan vidare till ytterligare ett start-up, men denna gång inom en annan bransch. Indoor Energy var verksamma inom inomhusklimat och stod inför en tillväxtresa genom förvärv. ”Vi köpte tre bolag relativt snabbt och arbetade intensivt med integration, etablera strukturer, ledarskap och bolagets kultur. Jag lärde mig verkligen kraften som uppstår när vi kan skapa ett bra samtalsklimat där varje medarbetare kan vara delaktig i att bidra på olika sätt i bolagets utvecklingsresa. Det hjälpte oss också i att ställa om och integrera bolaget snabbare – att var och en började anamma det nya spelsystemet. Det blev väldigt bra”. Efter att integrationerna var genomförda behövde man slå av på förvärvstakten och växa organiskt ett tag. Joakim, som drivs av att skapa och utveckla, kände att det var dags att lämna över sin roll men blev kvar som konsult under en period.

Bytte bana till Interim Manager med fokus på transformation på och förändringsledning

Han upptäckte dock snart att han saknade ledarskapet och beslutade sig för att prova en karriär som interim manager. Via Nordic Interim kom Joakim 2015 till Karolinska Sjukhuset för att bygga upp och leda Program Management Office med uppdraget att skapa, utveckla och integrera verksamheter inom universitetssjukhuset. ”Branschen var ny för mig, men jag kunde utveckla verksamheter och leda i förändring. Jag fick en fantastisk överläkare vid min sida som hjälpte mig att förstå sjukhuset, vårdbehoven och medicinsk sakkunnig”. Målet var att enheterna i Solna och Huddinge ska upplevas som ett sjukhus med bland annat delar som IT och en gemensam verksamhetsmodell för tematisk processrelaterad vård. Uppbyggnaden och transformationen omfattade nybyggnation, ombyggnationer, omlokalisering av verksamheter för bättre flöden, materialförsörjning och logistik, IT, medicinskteknisk utrustning och nya arbetssätt med aktivitetsbaserade ytor.

”En lärdom från uppdraget på KS är att utvecklade strukturer är en nyckel till framgång med tanke på uppdragets komplexitet och att det är många intressenter som behöver involveras. Exempelvis vid en mindre ombyggnation eller flytt av en verksamhet på ett sjukhus, är det många parter involverade (patienter, vårdpersonal osv) för att säkerställa att vården pågår på ett professionellt sätt med patientens säkerhet i fokus. Det var lärorikt att utveckla en struktur som vecka till vecka säkerställde att alla intressenter (exempelvis ledning, läkare, vårdpersonal, fack och politiker för att nämna några) är med, förankrade och att vi i slutändan kunde leverera på plan. Och inte minst på hela portföljen av liknande projekt”.

Joakims bästa råd vid en transformation:

 1. Förstå uppdraget och vart vi är på väg – riktningen
 2. Driven och initiativtagare – men samtidigt ödmjuk och ”musikalisk” i att ”lära känna verksamheten”
 3. Bygg relationer
 4. Etablera en nulägesbild av verksamheten
 5. Börja jobba tidigt med att förstå vilken förmåga (kompetens, beteende etc.) som krävs framåt och hur den ska byggas upp. Många gånger ligger oron och eller motståndet här i och med att den enskilde medarbetaren inte förstår vad som krävs i morgondagens organisation.
 6. Visa på tidiga framgångar och börja mät några få och rätt nyckeltal

Från Karolinska till Swedavia

Efter projektet på KS kom Joakim till Swedavia via Nordic Interim där han hade tre olika uppdrag. Han drev ett program för transformation som omfattade utvecklingen av hela investeringsprocessen – från behov, genomförande till driftsättning och överlämning till operation av nya infrastruktur tillgångar som ex vis terminaler, driftområde och bagagesystem. Han var också interim manager för att etablera en ny koncernfunktion ”Stora projekt” med uppdraget att samla alla stora investeringar från Arlanda, Landvetter, Bromma och kommersiella fastigheter (hotell och kontor) på ett ställe. I det sista uppdraget arbetade han som rådgivare och ledare med ett omställningsprogram med fokus på kostnadsreducering, att gå från funktionsorienterat arbetssätt till ett processorienterat (Lean) och omorganisation av bolaget.

Joakim har nyligen avslutat uppdraget på Swedavia och kan blicka tillbaka på transformation och förändringsresor i både små och stora verksamheter. ”Några saker som är genomgående från uppdrag till uppdrag är att förstå vart man är på väg – riktningen, varför man gör det man gör och förstå vilken förmåga som kommer att krävas framåt, ett tillgängligt och transparent ledarskap, samt tidigt hitta formerna för hur medarbetare och eller olika grupper involveras. Och kommunikation är förstås alltid en kritisk framgångsfaktor”.

Som erfaren interim manager vet Joakim fördelarna av att ta in en extern förändringsledare vid tuffa omställningar och transformationer. En interim manager:

 • Sätter sig snabbt in i verksamheten och börjar leverera
 • Har ett ”utifrån- och in perspektiv”
 • Är oberoende och opolitisk och rättvis
 • Är erfaren och har integritet och behöver inte alltid vara ”omtyckt”
 • Är professionell och fokuserad på att leverera på uppdraget

Behöver du engagera en Interim Executive?

Kontakta Nordic Interim idag för att veta mer om våra lösningar och erfarna interimschefer.