Johan Dyberg har 25 års internationell erfarenhet av linjechefsroller, interim management och styrelseroller inom produkt och serviceföretag så som Electrolux/Husqvarna, Addtech och Semcon. Johan har alltid strävat efter förbättringar, tillväxt och lönsamhet, och med ett öga för möjligheter istället för hinder har han lyckats skapa engagerade team och lyckats driva framgångsrika transformationer. Vi har träffat Johan för att prata om hans syn på ledarskap och hur han skapar engagemang i en organisation.

Det mänskliga behovet att känna att man bidrar

För att vara en framgångsrik förändringsledare tror jag att du måste vara engagerad och modig nog för att ta till dig några mycket viktiga mänskliga fundament. Oavsett kulturell bakgrund, etnisk bakgrund, kön, kompetens och erfarenheter, behöver alla människor känna sig meningsfulla, respekterade och uppskattade. Först då kommer de flesta av oss att känna oss engagerade för att bidra till organisationens eller samhällets utveckling.

Respektera att förändring är skrämmande

I företagsvärlden tenderar vi ofta att glömma att förändring kan vara skrämmande eller så saknar vi ett tillräckligt engagerat ledarskap. Vi pratar om målinriktning, ökad topline, EBIT, genomför undersökningar om våra anställda är nöjda, gräver ner oss i data. Vi glömmer att operationella förbättringar för det mesta är ett direkt resultat av individens ökade engagemang, förmåga och motivation att bidra. Eftersom vi alla är mer eller mindre rädda för att inte bli respekterade och uppskattade, måste ledare också förstå att ”förändring” är skrämmande (att lämna det vi vet och vad vi har, även om det inte är bra) medan ”förbättring” är något de flesta av oss tolkar som något positivt. Jag är övertygad om att de flesta vill göra det där “extra” för att bidra, om vi förstår vår roll och känner oss viktiga och uppskattade. Att leda ett samarbete handlar för mig om att hantera förbättringar, och att förbättra verksamheten handlar om att skapa en atmosfär där människor kan växa. Således är utveckling av affären samma sak som att utveckla sina medarbetare.


Ingen passar in i varje organisation – respektera individer och företag

Det är viktigt att inse och respektera att inte alla uppskattar eller passar in i alla organisationer och dess förändringar över tid. Detta innebär att du som ledare också har ett ansvar att hjälpa individer att gå vidare när du inte längre kan erbjuda utveckling i linje med hans eller hennes eller företagens behov och önskemål. Detta måste göras för såväl individens som för företagets skull.


Ökat engagemang är lika med ökad vinst

De flesta bor inte för att arbeta utan arbetar för att bo, där familj, vänner och hobby kommer först. Prioriteringarna skiljer sig åt mycket mellan kulturer, men också mellan individer. Jag respekterar det! En ledares främsta uppgift är att förbättra deras arbetsliv. Genom att införa/förbättra en engagerad coaching och utmanande (men ändå stödjande) ledarstil med en atmosfär som främjas av öppenhet, respekt och kommunikation, kan du förbättra engagemanget i de flesta organisationer med, låt oss säga, 10%/år. Om du ökar engagemanget med 10% ökar du vinsten tvåsiffrigt på en stabil marknad! Det innebär att utveckla ett företag handlar mycket om att utveckla människor. Ledarskap är nr 1!


Lär känna ditt team

Jag tillbringar mycket tid med att lära känna mina direktrapporterande och deras team för att förstå hur individer och team utvecklas. Jag måste veta detta för att förstå hur jag utmanar och stödjer en positiv utveckling. Jag är inte där för att göra deras jobb, utan för att utmana och stödja deras ambitioner. Mina kollegor utvecklar mig varje dag i denna process. Min avsikt är att uppmuntra och stödja dem att växa genom att utmana dem. För att vara framgångsrik är en atmosfär av ömsesidigt förtroende av absolut vikt. Du som ledare öppnar denna väg genom att vara äkta, ärlig och engagerad. Det är få saker som jag tycker är lika givande som att skapa engagerade team och därmed förbättra resultaten avsevärt. Enligt min mening är en bra ledare engagerad i sina anställda som individer, inte bara i deras kompetens.


Lärande av misslyckanden

En bra ledare främjar en miljö där det är ok att misslyckas, där lärdomarna från misslyckande är lika viktiga som resultaten av framgång. Misslyckande utan lärande är emellertid ett oacceptabelt slöseri med tid och pengar. För att skapa engagemang måste du inte bara vara väldigt transparent och kommunicera hela bilden, utan också spendera tid och ansträngning för att bryta ner bilden till relevanta mål för varje roll. Att bygga en miljö med förtroende och där misslyckande förväntas, tar tid och kräver engagerat ledarskap. Detsamma gäller för relationen mellan klient och interim manager, där det måste finnas en öppen dialog under uppdragets gång och när de aktuella frågorna ändras. Utan öppenhet på alla nivåer och riktningar når du inte fullt genomslag.


Fördelen med interim management

En av de viktigaste fördelarna med att engagera en interim manager är att du får en individ ombord som är en expert på att öka engagemang och genomförande, inför en ny ledarstil och som släpper loss befintlig potential i organisationen. En interimschef utmanar hur saker prioriteras eftersom han/hon har en bred kunskap av hur saker kan genomföras på nya och olika sätt.


  Johan Dyberg - aktivt ledarskap  Johan Dyberg – aktivt ledarskap


Kunden

Ledarskapet går i alla riktningar, detta är viktigt. Klienten ska också utmanas, uppmana gärna att anlita en interimschef från en annan bransch. En person med en utifrån-och-in blick, nya färdigheter och insikter, men ändå med största respekt för den pågående verksamheten och den befintliga kompetensen, kan vara mycket värdefull för organisationen och den kommande transformationen. En interimschef har också en unik position i att kunna utmana och stödja styrelsen för att öka sitt engagemang och överföra ännu mer av sin kunskap och erfarenhet. Jag har i många fall upplevt att styrelserna lägger så mycket tid på att uppföljning, att de missar möjligheten att bidra till framtiden – våga engagera dem!