I ett samtal mellan Frédéric Guiral de Haas, CEO Nivose och expert på den asiatiska marknaden, och Philippe Canonne från Valtus, diskuterades hur Covid har påskyndat digitaliseringen i Kina.

Kina är inte längre bara hela världens fabrik, utan står även längst fram gällande de senaste trenderna och utvecklingen inom digitaliseringen av framför allt detaljhandel och betalningssystem.

Guiral de Haas säger att “Utvecklingshastigheten av trender, verktyg och lanseringar är nästan skrämmande. Det som var aktuellt för sex månader sedan är redan gammalt idag.”

Trend 1: Det kontantlösa samhället

Ett av de områden som Kina är ledande inom är QR-betalningar och i och med Covid har det blivit normen att betala med mobilen för att undvika smitta. Kontanter och bankkort har nästan försvunnit. Det snart kontantlösa samhället kan också förklaras genom att det är säkert, mycket användarvänligt och snabbt. Baksidan är förlusten av integritet genom ständig bevakning av betalningssystem och användare.

Trend 2: Live-streamad marknadsföring

En annan ökande trend som påskyndats av Covid är live-streamad shopping. ”Det är en modern version av teleshopping, i en interaktiv form. Live-streaming är ett måste i all säljstrategi i Kina”, säger Frédéric. ”Det här har varit ett sätt att behålla kontakten med kunderna under lock-down. Dock är kostnaderna höga och frågan är om vi kommer se en avmattning i utvecklingen.”

För att komma ut på marknaden behöver nya varumärken lägga mer och mer pengar på marknadsföring och enligt kinesisk lag måste företag använda en TP (Trading Partner) för sin plattform och kostnaderna kommer att bli ett problem för framför allt mindre företag. Fria leveranser och returer kommer att minska, det kommer ställas högre krav på miljövänlig handel, och vad händer med e-handeln då? frågar Frédéric.

Kina har:

30% av världens produktion
75% av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller
850 miljoner internetanvändare
50% av världens e-handel
40.000 miljarder dollar i transaktioner via mobila betalningar

Läs mer här (länk).

#trends #growth #digitalization #china