Concept man. Image by Pexels/Pixabay
Concept man. Image by Pexels/Pixabay

När allt fler arbetsmoment tas över av AI är det nya kunskaper och kompetenser som kommer vara avgörande för att lyckas i karriären. Kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, förmågan att fokusera och att kunna anpassa sig snabbt till nya situationer kommer att vara viktiga punkter. Vi behöver redan nu ställa om till att ständigt utveckla och utbilda oss vidare för att kunna hänga med i en omgivning som utvecklas i en allt snabbare takt.

Detta gäller även för verksamheters överlevnad. Vi såg under pandemin att de bolag som snabbt kunde ställa om sin verksamhet var de som klarade sig bäst. Att kunna vara flexibel och driva sin affär i projektform allt efter behoven förändras kommer att vara viktigt.

Det är även här vi ser det ökade behovet av att ta in interima ledare för att driva projekt eller lösa problem. Ta in en expert och betala bara för den arbetade tiden. Verksamheten får en erfaren ledare som löser problemet och lämnar efter sig ett rent bord. Denna typ av flexibilitet blir allt mer efterfrågad och Interim Managers har blivit ett sätt för varje företagsledning att snabbt, effektivt och utan kostnad för en permanent anställning, lösa problem. Att man dessutom får tillgång till erfarenhet och expertis exakt när behovet uppstår gör det till ett verktyg som kommer vara ovärderligt när det gäller att svänga snabbt.