Att byta bransch ses ofta som ett svårt steg, men Åsa Svedenheim, Interim Manager inom internationella sälj- och marknadsroller, vet att det för med sig många fördelar. Hennes erfarenheter och kunskaper inom olika former av processer och strukturer är applicerbara inom många verksamheter. Nya perspektiv och en utifrån-och-in-blick tillsammans med en unik kompetens ger ny energi till organisationen.

Åsa är resultat- och kundorienterad, drivs av problemlösning och hennes erfarenhet av internationella chefsroller gör att hon rör sig lätt mellan det strategiska och operationella. Hennes starka sidor är ledarskapet, djupa kunskaper inom komplex försäljning och digitala lösningar och förmågan att kunna applicera dessa i olika företag och branscher.

Hennes karriär började som trainee hos Ericsson och under sina drygt 20 år i bolaget fick hon chansen att leda och bygga upp verksamheter i både Schweiz och USA, samt driva många banbrytande affärer inom nya segment.

”Det var en rörig men otroligt lärorik period att se hur fort det kan smälla och bubblan spricka. Vi fick gå back to basis och hitta det verkliga värdet för kunden.”

Drivkraften att leda förändringar lockade henne och hon ville prova att applicera sina kunskaper inom andra företag och branscher. Hon lämnade Ericsson och fick sitt första interimsuppdrag hos Siemens där hon stöttade dem i deras digitaliseringsresa.

”Det var spännande att se hur mycket av det jag hade med mig i bagaget som var applicerbart i den här rollen. Jag kunde snabbt analysera läget och bidra från första dagen. Efter det uppdraget gick jag från det stora till det riktigt lilla, att jobba med start-ups inom KTH Innovation.”

Nästa uppdrag, via Nordic Interim, tog henne till Olympus, verksamma inom högteknologisk medicinsk endoskopi. Åsas uppdrag var att axla rollen som Sales and Business Unit Manager för det största affärsområdet Medical Endoscopy Group och vara en del av den svenska ledningsgruppen. Verksamheten hade en turbulent tid bakom sig med många förändringar på personalsidan. Här gällde det att fokusera på ledarskapet, få förtroende och hålla ihop teamen samtidigt som de utmanande försäljningssiffrorna skulle nås. Nya säljare rekryterades, nya processer sattes och teamen fick rätt förutsättningar för att lyckas med sina ansvarsområden. När Covid bröt ut hamnade de i en helt ny situation. Hur skulle man träffa sina kunder och demonstrera sina produkter?

”Vi fick använda teamets kunskap om kunderna och produkterna och min erfarenhet av att arbeta digitalt för att snabbt lösa hur vi skulle kunna, bland annat, demonstrera och utbilda kunderna i våra produkter på ett fungerande sätt. Vi satte samman team av säljare och tekniska experter som tillsammans stöttade kunderna och det blev riktigt bra, vi fick kunderna med oss! Här fick jag verkligen använda mina erfarenheter inom komplex och tekniktung försäljning kombinerat med nytänkande. Dessutom sparade vi enormt mycket restid och kostnader genom att ha digitala möten.”

Idag har Åsa ett interimsuppdrag hos Brighter, verksamma inom innovativa digitala lösningar för diabetesbehandling. Rollen som global chef för Försäljning och Marknadsföring fokuserar på ledarskap, sälj och go-to-market men denna gång inom ett mindre tillväxtbolag. Uppdraget innebär helt andra typer av utmaningar och Åsa menar att fördelen med att arbeta som Interim Manager är just att komma in i nya företag med nya utmaningar.

”Jag får använda min kompetens inom ledarskap, affärsutveckling och förändringsledning i ett sammanhang där jag även kan dra nytta av erfarenheter från telekombranschen. Det känns fantastiskt att få arbeta med innovativa digitala hälsovårdslösningar vilket är ett område som verkligen behövs och gör nytta! Kombinationen mellan ledarskap, affärsutveckling, sälj, marknad och en teknisk förståelse har varit oerhört lyckosamt.”

Åsa om ledarskap

”Jag har haft fördelen att alltid ha arbetat med nära kunderna med försäljning vilket gör att jag på ett enkelt sätt kan förklara för teamet att om man inte har en fungerande affär och fokus på kunderna så har verksamheten inget existensberättigande. Det är viktigt att tydliggöra målen och säkerställa att alla förstår vart man är på väg. Olika kompetensnivåer måste förstå och ta ansvar för sina områden. Organisationen kan sina områden bäst och min roll är att stötta dem och ge dem rätt förutsättningar att lyckas. Jag ger dem inte ett facit utan de måste själva komma fram till lösningarna. Som ledare måste man våga ställa krav, vara tydlig med vad man förväntar sig och lita på teamet, deras lösningar och specialistkompetenser. Ställ dig frågan vad bolaget behöver för att lyckas? Mål, tydlighet, eget ansvar och feedback är nyckeln till en fungerande affär och engagerade medarbetare.”

Vilket värde adderar en Interim Manager till en organisation?

”Det går snabbare att lösa problemen genom att ta in en erfaren person som har gjort samma sak tidigare, än att använda en intern resurs eller göra en permanent rekrytering. En interimare är lojal med sitt uppdrag och uppdragsgivare, man behöver inte bli omtyckt av organisationen på samma sätt som i en permanent roll. Som interim linjechef är jag en del av teamet, har mandat att driva igenom förändringarna och känner ett stort engagemang.”

Läs mer om interimschefer