Janeric Peterson är grundare av Nordic Interim – den ledande leverantören av Executive Interim Management i Norden. Han har en bakgrund från McKinsey & Co och som Senior Executive inom näringslivet.

Nordic Interim grundades i mars 2004 och marknaden för interim management i Sverige var i stort sett orörd mark, för att inte säga obefintlig. Janeric beskriver början som ett vitt papper och han såg en otrolig potential i ett tidigt skede.

“Vi fick göra allt från början, på både gott och ont. Vi hade inget varumärke, inga resurser, men ändå rullade affärerna på ganska bra även fast det har tagit tid. Vi var försiktiga när det kom till det ekonomiska och har haft tålamod, uthållighet och har ett stort mått av seriositet, vi har gjort saker ‘på rätt sätt’. Jag tror att vi har blivit belönade av att arbeta på det sättet och vi ser att år för år att det det fungerar för oss. Vi är på rätt väg.”

Början till idén till det som skulle komma att bli Nordic Interim uppkom under ett av Janeric’s tidigare roller när man startade upp en ny operationell verksamhet inom företaget. Frågan vem som skulle leda initiativet tills dess att en permanent person var på plats kom upp.

“Det fanns en person som hade blivit uppsagd men som fortfarande arbetade kvar under sin uppsägningstid. Han fick leda uppstarten av projektet men det var inte rätt utmaning för honom. Han var en bra senior ledare men hade inte rätt kompetens för just denna affären. Utan att tänka på det då, hade jag bevittnat ett dåligt exempel på en interim lösning. Men efteråt började jag fundera – hur skulle det vara om det fanns ett företag som kunde erbjuda den här typen av roller? På den tiden fanns det inte på marknaden.”

Ett av målen har alltid varit att bli ledande på den nordiska marknaden inom Interim Management, och därför valde man namnet – med en nordisk ambition. Nordic Interim är nu en global spelare, något som Janeric inte ens drömde om vid starten av bolaget.

“Målet, bortsett från att bli nordisk ledare, har alltid varit att bli ansedd som en seriös tjänsteleverantör av Executive Interim Solutions. Du kan inte bygga upp det förtroendet över en natt – det är något som du behöver bevisa. Vi vill erbjuda den mest kvalificerade tjänsten och hjälpa våra kunder att nå sina mål och lösa deras problem effektivt.”

Efter med än tio år inom branschen, upplever Janeric att marknaden växer – även för Nordic Interim. Allt fler kunder upptäcker att Executive Interim Management är en mycket bra lösning för extraordinära utmaningar i verksamheter – stora förändringar, stora initiativ och projekt, förvärv och integrationer, turnaround av säljbolag eller fabriker, flytt eller nedstängning av fabriker, eller helt enkelt för att överbrygga en affärskritisk roll under en rekryteringsprocess.

“Nu för tiden behöver du kunna möta olika möjligheter och hot på en helt ny nivå än tidigare. Företag behöver arbeta mer agilt och handlingsbenäget, vilket är något som de kan uppnå genom Interim Management. Det är inte längre möjligt att vänta nio eller tolv månader för att hitta en lämplig permanent kandidat. Klienter börjar också ifrågasätta priset och värdet av management consulting och letar efter ett bättre sätt att driva implementationsprogram och skapa genomförandekraft.”

En av de bidragande faktorerna är att kundernas behov förändras. Men orsaken till att Nordic Interim tar ledningen på den växande marknaden för Interim Management är, naturligtvis, även själva företaget i sig.

“Vårt nätverk av oberoende professionella interimare inkluderar de mest kvalificerade personerna. Vi är kända för vårt nätverk där personer som inte bara skickar in sitt CV till vem som helst, går till. De vet att de kommer att få intressanta uppdrag genom oss. Genom långsiktiga relationer har vi etablerat en stark grund att stå på och ett starkt varumärke.”

Janeric betonar att verksamheten bygger på förtroende, varför relationen med kunderna är av yttersta vikt för framgång.

“Det som skapar peer-to-peer relationer med våra kunder är det faktum att det är vi Partners på Nordic Interim, med de erfarenheter och bakgrunder vi har, som direkt hanterar våra kunders utmaningar. De känner att vi skulle precis lika gärna kunna vara deras kollegor eller, i vissa fall, även deras överordnade. Det ger förutsättningar för ett starkt förtroende i oss och det finns inte någon annan jämställd aktör i branschen.”

Det är med andra ord personlighet och kompetens hos interim managers och företagets medarbetare som är nyckeln till Nordic Interims framgång.

Janeric sammanfattar: “Vi har genom åren arbetat oss uppåt och jag är övertygad om att den här kombinationen har varit den största framgångsfaktorn. På en smal marknad som nu växer har vi blivit en kraft att räkna med – så något rätt gör vi!”