Peter Bäckström, VD ATA Hill & Smith Sweden Hill
Peter Bäckström, VD ATA Hill & Smith Sweden Hill

Peter Bäckström är idag VD hos ATA Hill & Smith Sverige, verksamma inom vägsäkerhet. Han började som interim VD via Nordic Interim då bolaget hade kört vilse, skapade dåligt resultat och många anställda började att lämna verksamheten.

”Att komma in som interim CEO i en svår situation är en komplex uppgift då organisationen oftast inte vill eller kan göra den förändring som krävs, men de måste. En förbättringsresa bygger på att sluta med det man gör nu och börja göra saker på ett nytt, mer effektivt och lönsamt sätt. Det är viktigt att vara tydlig med vad man ska göra och sedan se till att få med sig alla. Jag arbetar med att skapa trygghet genom en tydlig kommunikation och genom att visa en tydlig plan framåt.”

Peter har en bakgrund som major inom Infanteriet och har under sin karriär i flera olika branscher och ledande positioner tagit med sig ledarskapet från militären. 1993 tog han steget in i säkerhetsbranschen hos Falck och avancerade på 10 år från distriktsnivå till att bli CEO för Sverige.

Karriären fortsatte till Johnson Control där han blev Europaansvarig för att etablera en ny version av avtal med en global kund i 28 länder i Europa. Något som snart växte till ett globalt ansvar. Hans fokus låg på att utveckla tjänster som byggde på innovation och kostnadseffektivitet, mot storbolag som Ericsson och IBM och hans sista roll inom bolaget var som EFM Divisional Leader med uppdrag att etablera affären i Norden. Innan han påbörjade sin interimskarriär följde ett par år som VD för Cramo.

Varför valde du att börja arbeta som Interim Manager?

”Jag har haft långa anställningar tidigare och fick tips om att prova på den interima banan och att få gå in i bolag för att driva förändring. Björn Henriksson hade jobb till mig direkt, det gick i ett snabbt tempo!”

Vad är skillnaden mellan att vara en konsult och vara en Interim Manager?

”En konsult gör en specifik uppgift som till exempel en affärsplan. En interimare går in i en linjeroll och ansvarar för allt, personal, finansiering, kundutmaningar, implementering etc. Som interimare är man operativ i sin roll.”

När ska man engagera en Interim Manager?

”Det kan vara vid en hastigt uppkommen vakans där man snabbt behöver få in någon som har erfarenhet och snabbt kan ta över och leda det arbete som krävs. Ett annat exempel är att när man ska anställa en ny VD och vill först skapa förbättringar genom att sätta processer och strukturer innan, så att denne kommer till ett dukat bord. Det vanligaste är dock att man behöver en mycket kompetent ledare som driver en förändring eller affärskritiskt projekt. Om man ska ta in en interim VD så tycker jag inte att branscherfarenhet är det viktigaste. Är man en people manager som har drivit flera förändringar så har man de verktyg som krävs. Det är ingen stor skillnad att driva förändring i olika branscher, det är ledarskapet som är det viktiga.”

Peter om vikten av ledarskap

”I Sverige är det jätteviktigt med tydlighet, både i vad som gäller och hur man säger det. Man skall visa att det man bestämmer följs upp. När det har gått snett är det viktigt att alla förstår och vill vara med på förändringsresan – sedan är utmaningen att få dem att göra det! Skapa delaktighet hos dem som kan verksamheten bäst. Fokusera på framåt och lägg inte vikt vid det som har varit. Som ledare är du en dirigent som bestämmer takt och melodi och ska få orkestern att spela.”

#interimmanagement #förändring