Precis som de tre tidigare industriella revolutionerna, förändrar den fjärde industriella revolutionen våra sätt att arbeta på ett dramatiskt sätt. Framsteg inom digitalisering, automation, AI, robotar, IoT och andra teknologier leder till nya affärsidéer och marknader samt nya arbetssätt, metoder och processer där interaktion och flexibilitet är nödvändigt.

Den nya tidsåldern kräver ledare som kan säkra företagets förmåga att anpassa sig till förändringar och som säkerställer att man har rätt blandning av kompetens. ”Digitial Natives” kräver en ny typ av ledarskap och du kommer säkert att uppleva skillnader mellan generationerna, där yngre medarbetare förväntar sig nya sätt att arbeta medan andra inte gör det. Du och dina medarbetare kommer att ständigt behöva utveckla er för att hänga med i den nya digitala världen.

Ledarskap idag betyder även att arbeta som ett team. Framgångsfaktorn är att hitta rätt blandning av kompetenser och engagera och motivera dem att sträva mot satta strategier och mål. För att engagera individer och team behövs situationsanpassat och kompetensbaserat ledarskap samt en vilja att lämna över ansvar. De flesta ledare idag vet att EQ är lika viktigt som IQ och att medarbetare vill vara involverade i beslutsfattande, vilket betyder en förflyttning från traditionella hierarkier. Ledaren har utvecklats till en motivator och coach, och företagskulturen bygger på tillit, transparens och integritet. Beroende på den tekniska utvecklingen, är det heller inte viktigt längre att vara fysiskt på arbetsplatsen. Har du tillgång till internet kan du arbeta effektivt varsomhelst. Arbetsliv och privatliv blir allt mer förenade och det blir mindre viktigt var och när arbetet utförs. Att deadlines och resultat nås är det som räknas. Detta kräver också ett mer flexibelt ledarskap med samarbete och effektiva team.

Med rätt digital kompetens, ett team som snabbt kan anpassa sig till förändringar och med en transparent och flexible kultur är du på rätt väg mot framgång.