Med erfarenhet från globala CFO– och Controllerroller inom vitt skilda branscher är Leif Mårtensson mycket van vid att driva förändringar, snabbt byta strategi och anpassa sig till nya förutsättningar och situationer. Vi har pratat med Leif om hans karriär och tankar kring Interim Management, både som uppdragsgivare och som interimare.

Leif Mårtensson, Interim CFO

”Jag har engagerat Interim Managers inom HR och ekonomi och tycker inte att det är så stor skillnad mot en fast anställd kollega, men man kan ställa andra, tuffare krav. En interimare ska vara mycket kompetent inom sitt område, vara van vid att byta miljö ofta och leverera från första dagen. Som Interim Manager har man ingen inlärningsperiod.”

Vad är dina tre viktigaste råd för att framgångsrikt driva förändring?

  1. Analys – vad händer i bolaget, var tjänar man pengar, var förlorar man pengar?
  2. Lyssna mer än du pratar. Lär dig av organisationen!
  3. Var orädd, men med respekt och ödmjukhet

Hur leder man en organisation genom en förändring?

”Att vara rak, tydlig och att redan tidigt säkerställa att alla förstår vart de ska och hur, är extremt viktigt. Alla måste känna sig delaktiga och förstå hur de bidrar till förändringen. Sätt tydliga mål, ge konstruktiv kritik och ställ frågor. Jag skapar mig snabbt en uppfattning om vilka som kan agera ambassadörer för projektet och det gäller att inte vara rädd för att flytta på personer där det behövs. Som interimare kan man på ett annat sätt ifrågasätta gamla beslut och sätt att arbeta.”

Karriären har tagit Leif runt hela världen och har ständigt bjudit på nya utmaningar

Efter sin examen i ekonomi från Lunds universitet fick Leif direkt en roll som fabrikscontroller på en av Bilsoms fabriker. Nyexaminerad klev han in i en roll med fem direktrapporterande. Därefter blev han Ekonomidirektör på Lars Jönsson, verksamma inom charkuterier, med ansvar för finans, HR och IT.

Nästa steg i karriären ledde till ännu ett branschbyte när han kom till Trelleborg Group som Finance Director UK med placering i England och senare som CFO Business Area Automotive i USA där ytterligare förvärv och integrationer stod på agendan.

Leif gick vidare till en CFO-roll på börsnoterade XPonCard i Köpenhamn och avancerade till Director Business Control med placering i Paris efter att företaget köptes upp av en fransk konkurrent, Oberthur, år 2008. Efter drygt 4 år bytte han från den digitala säkerhetsbranschen till MedTech-företaget ArjoHuntleigh, ett dotterbolag inom Getinge Group. Under hans tid som CFO förbättrades resultatet rejält genom att bland annat flytta produktionen till Kina och lägga om strategin så att man fokuserade på de lönsamma delarna. Bolaget växte genom förvärv i Kina och USA och han flyttade än en gång till USA. När Leifs chef gick vidare till Private Equity-ägda Hilding Anders tog han med Leif som CFO. När Leif lämnade Hilding Anders efter drygt 3 år bestämde han sig för att prova på att arbeta som Interim Manager.

Som interim CFO för PE-ägda Transcom kom han in i en bransch som sålde tjänster i stället för produkter. Uppdraget var att driva strukturförändringar, kostnadsreduceringar, finansiering och implementering av shared services. Uppdraget förlängdes från 6 till 22 månader och han lämnade efter sig en väl fungerande verksamhet till den nya CFO:n.

År 2020 kom Leif via Nordic Interim till Karolinska Sjukhuset som interim CFO. Att KS lockade honom grundade sig i att det var en bransch som han hade arbetat mot under sin tid på Getinge och det var intressant att få se verksamheten från kundsidan. När Covid-19 kort därefter bröt ut gick det inte att driva den förändring som var tänkt. Nu handlade allt om att köpa in masker och andra skyddskläder och att få ordning på finanserna.

”Jag är jätteimponerad av Karolinska’s organisation och den professionalism som fanns i ledningsgruppen. Alla var fokuserade på sina uppgifter och ställde om hela sjukhuset för att hantera pandemin. De var flexibla och villiga att förändra och kraftsamla mot ett mål som vare sig var klart eller tydligt.”

Varför har du valt en karriär som interim CFO?

”I interima uppdrag får jag hela tiden får utveckla mig själv samtidigt som jag bidrar med min erfarenhet och kompetens. Viktigt är att komma överens med sin uppdragsgivare, analysera, sätta sin agenda och ta action. Man får inte vara rädd att trampa folk på tårna – men alltid med respekt. Teamet brukar snabbt förstå att man inte är där för att göra karriär och hota deras positioner, utan att man är helt lojal mot uppdraget, man är aldrig ett hot. I min roll som CFO får jag inblick i hela organisationen och jag behöver kunna vara rak och tuff när det behövs. Det viktiga är att skapa hållbara resultat som lever vidare även när jag har lämnat uppdraget.”

När ska man ta in en Interim Manager i verksamheten?

”När verksamheten står inför en förändring, eller befinner sig mitt i en förändring som inte kommer framåt. Det är också klokt att ta in en t.ex. interim CFO om den ordinarie personen har lämnat mycket snabbt och man måste ha någon på plats tills en ny rekrytering är gjord. Det kan också vara så att de nya ägarna efter ett förvärv vill ändra strategi och behöver få in en annan typ av kompetens i verksamheten. Ibland har organisationen inte kapacitet att själva genomföra en förändringsresa, varken numerärt eller kompetensmässigt.”


Läs mer:

Om interimschefer

Om Interim Management

Om interim CFO