”Det finns alltid en stor kompetens i företagen så man ska lyssna på sina medarbetare och vara lyhörd för deras erfarenheter och kunskaper.”

Viktor Sylvans karriär började som finansreporter och via management consulting är han idag en erfaren specialist inom marknadsföring och försäljning med fokus på FMCG, främst inom lansering av varumärken och produkter på den skandinaviska marknaden. Han har arbetat för stora och välkända företag som bland annat Reckitt Benckiser, Innocent Drinks och Coca Cola.

Idag är han interim Marketing Manager för ett mindre FMCG-företag där han har en bred roll och är involverad i många aspekter av verksamheten.

Hur förbereder du dig inför ett interimsuppdrag?

”Det viktigaste inför, och även under ett uppdrag är att göra en ordentlig analys av nuläget och vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Jag läser in mig på branschen och den kategori som det handlar om. Det finns alltid en stor kompetens i företagen så man ska lyssna på sina medarbetare och vara lyhörd för deras erfarenheter och kunskaper. Att komma in med fräscha ögon är en fördel eftersom man snabbt ser vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.”

Vilka 3 punkter är viktigast i ditt förändringsledarskap?

”Som Interim Manager är man alltid ny i bolaget, det är viktigt att vara lyhörd och lyssna. Eftersom jag har en lång bakgrund inom branschen går det snabbt att hitta förbättringsåtgärder och hur man kan effektivisera arbetssätt och processer och det är viktigt att förankra det både uppåt och nedåt i organisationen för att få med sig alla. För det mesta tycker jag att folk är glada att få in en person som ser på verksamheten på ett nytt sätt, jag har sällan mött ett riktigt motstånd. Det kan vara svårigheter när vi måste lägga ner projekt som någon har arbetat med länge och som är deras ”baby”, man får inte gå på för hårt. Tydlighet, kommunikation och lyhördhet är nyckeln till att driva en framgångsrik förändring.”

Hur säkerställer du att du har en bra balans mellan arbete och privatliv?

”Jag försöker att utnyttja de fördelar och den flexibilitet som de nya digitala arbetssätten för med sig, men det är både en välsignelse och en förbannelse eftersom det kan göra det svårare att skilja mellan arbetstid och ledig tid. Jag försöker tillåta mig att vara tidsmässigt flexibel, att välja mer själv när jag arbetar, det minskar stressen i vardagen utan att man för den skull behöver dra ner på antalet arbetade timmar. Sedan tycker jag att det är viktigt att träna regelbundet, det gör både att man mår bättre och att man orkar mer.”

Vad är fördelen med att som interimare driva en förändring?

”Jag har en bred erfarenhet från många olika situationer i min bransch, vilket ger bra förutsättningar för att lösa problem, jag har sett vad som fungerar och vad som inte gör det. När man kommer utifrån ser man saker på nya sätt och kan snabbare implementera nya sätt att arbeta eller andra effektiviseringsförbättringar eftersom man inte är lika bunden till ett visst sätt att tänka. Eftersom jag har breda erfarenheter från flera olika bolag så har jag också med mig en stor verktygslåda och man blir bra på att känna igen mönster som liknar varandra i olika företag.”