Rasmus Jung Demse, CEO
Rasmus Jung Demse, CEO

Med en bakgrund inom e-handel och fintech är Rasmus Jung Demse är ett välkänt namn för alla som arbetar inom området i Sverige. Vi fick möjlighet att prata med honom och trots att han håller på att bygga staket i trädgården diskuterar han gärna e-handel och hur den kan komma att se ut framöver.

Sommaren kommer snabbare till Skåne. Vi gick från 7 grader och sidledsregn till 20 grader och solsken, och allt i trädgården måste förberedas för sommaren. Och med tanke på att jag nu är mellan uppdrag är detta ett bra sätt att hålla mig sysselsatt tills nästa trillar in, ler Rasmus.

Rasmus har både en teknisk och kommersiell bakgrund inom tekniktunga bolag, bland annat som IT-chef på Phonera/ComHem, Head of PMO & UX på Resurs Bank, Produktchef på CDON och nu senast som VD på Skapamer.

Att jag har varit inom allt från teknik till den kommersiella sidan och därmed förstår hur dessa två påverkar varandra har varit en stor fördel i min karriär. Det har alltid handlat om innovation, kundresor och kundcentrerade lösningar. Det är otroligt roligt och givande att arbeta både strategiskt och operativt, att göra analysen, sätta strategin och sedan implementera den. För mig är det jätteviktigt att inte arbeta i silos – alla komponenter i en verksamhet är beroende av varandra, från tillverkning, sälj, till supply chain. Man kan inte skapa en teknisk produkt som inte går att sälja, eller sälja en produkt som är för dyr att tillverka. Allt tillhör samma ekosystem så att säga.

För ett par år sedan ökade e-handeln med 40% bara i Sverige enligt Dagens Handel, och kanske ligger dessa siffror bakom att e-handeln nästan började diskuteras som en egen bransch. Men e-handel är bara en försäljningskanal, ett sätt att nå kunden. Ökningen innebar också att många företag behövde vässa sina plattformar och tog på sig en tung kostnadsbörda som fortfarande dröjer sig kvar och orsakar huvudvärk för vissa.

Även om många har dragit på sig betydande ökade utgifter för sin e-handel efter pandemin kommer vi ändå över tid att se en ökning jämfört med innan pandemin. Självklart kräver det mer av oss idag nu när kunderna har möjlighet att även handla i fysiska butiker och jag tror att vi kunden kommer att vara mer flytande i vilken kanal den väljer att genomföra sitt köp. Under pandemin behövde du som e-handlare nästan inte bry dig om kunden alls; nästan vem som helst skulle kunna driva e-handel, brukar jag säga. Nu måste vi dock ha tålamod inför det nya köpbeteendet och framför allt lära känna våra kunder bättre och ta hand om dem på ett helt nytt sätt. Det är tydligt att det ställs högre krav på lojalitets- och varumärkesarbete, säger Rasmus.

Företag som Amazon och Apple är två exempel på varumärken som jobbar hårt för att sätta kunden i fokus. Kanske kan kopplingen mellan kund och säljare vara en del av lösningen på den miljöpåverkan som e-handeln idag skapar.

Tidigare, som säljare, hade du sällan konsumentens förståelse. I stället förväntade du som kund dig fri frakt och gratis retur, som åt upp säljarens marginaler och inte fungerar för hållbar utveckling. Nu inser vi att vi måste arbeta tillsammans, och konsumenterna har också högre förväntningar och blir mer medvetna. Tidigare handlade konsumenterna mer av vana. Nu ställs högre krav på kvalitet, och det görs noggrannare val, och att betala för returer är inte konstigt för de flesta. Och ärligt talat är det ingen som protesterar mot att det finns en pant på PET-flaskor. Vi måste jobba tillsammans, säger Rasmus.

“Jag vill ge alla mina anställda det de behöver för att bli så bra de kan”

Rasmus Jung Demse

Det är inte bara gratis frakt som kan bli ett minne blott. Den nya AI-tekniken spekuleras till och med vara lösningen på klimatkrisen. Andra pratar om robotar som ersätter människor och självkörande bilar som hanterar leveranser i framtiden. Rasmus har en mer avslappnad inställning till de snabba kliv AI har tagit och framför allt hur det påverkar ledarskap och verksamhet.

Vi är i ett skede där vi måste förstå hur AI kan hjälpa till att stärka vår verksamhet och det är extremt spännande tider som väntar. Men naturligtvis är till exempel Chat GPT redan nu ett superverktyg för e-handel, exempelvis i utvecklingen av produktbeskrivningar och innehåll. Man kan nästan se det som en junior medarbetare som man noggrant måste vägleda och handleda men som kommer att ha en fin karriär framför sig, säger Rasmus.

Ledare runt om i världen står inför samma utmaningar och oändliga möjligheter som AI medför, men enligt Rasmus förändras inte grunderna i ledarrollen direkt av AI.

Det är ungefär samma som tidigare. Det handlar om att vara öppen för nya influenser, ständigt utvärdera och hänga med, lite som när VHS kom, som sedan blev DVD-skivor och nu streaming. Det viktiga är att vara mottaglig och snabb på bollen. Vi måste känna av och undersöka om och hur AI passar in i organisationen, och vice versa. Det finns säkert en AI-forskare som vet det bättre än jag, skrattar Rasmus och fortsätter, men en sak är säker: alla seniora ledare som gjort saker på ett visst sätt tidigare kan inte längre stå där med overheadbilder som lärarna tidigare gjorde. De måste vara snabbfotade och villiga att lära sig nya saker, säger Rasmus med ett leende.

Rasmus har flera gånger i sin karriär arbetat tillsammans med Interim Managers och ser fördelarna med att få in en erfaren person som levererar från dag ett.

Jag är väldigt tacksam för dem jag har arbetat tillsammans med. Det blir alltid en bättre överlämning när man kommer in efter en interimare eftersom de oftast vet att det är en del av uppdraget och förbereder sig för en smidig övergång. Jag har också sett att det fungerar mycket bättre i en övergångsfas än att till exempel ha någon från företaget som tar på sig ansvaret. Det brukar leda till att man jonglerar med för många bollar. För min del handlar det om att komma in i ett uppdrag och omgående leverera – och dessutom dela med mig av mina erfarenheter vilket i sig förhoppningsvis skapar ett mervärde, berättar Rasmus.