Dagen innovationstakt och tillgängliga tekniska lösningar innebär att företag i Sverige och globalt i dag står inför en minst lika stor omdaning som under industrialiseringen. Digitaliseringen och automatiseringen skapar helt nya förutsättningar och utmaningar, och vinnarna är de som tidigt förstår vilka möjligheter som ligger inom räckhåll.

Omställningen till ny teknik, nya processer, nya organisationsstrukturer eller nya affärsmodeller sker i allt högre utsträckning i projektform och som separata initiativ, och transformationen är ofta en tvärfunktionell process. Företagen vill därför också engagera ledarskap med tydlig konsultprofil för att effektivt driva sina initiativ och förändringsresor.

Företagen vill säkerställa oberoende analyser, tydlig och ensidig lojalitet, och ett personligt ansvarstagande. Mandat, beslutanderätt och genomförandekraft blir därför avgörande för resultaten, och kombinationen av dessa faktorer är unikt för Interim Executives.

”Baserat på våra Interim Professionals erfarenhet och kunskap från både konsultverksamhet och linjeverksamhet, i kombination med mandatet som en interimsroll i organisationen ger, får vi ett resultatfokus och en ensidig lojalitet till uppdraget som är omöjligt att uppnå med andra lösningar. Vår lösning innebär att kunden får både förändringsledningserfarenhet och en långsiktigt hållbar förändring. En inbyggd fördel med en interimslösning är dessutom att när transformationen är genomförd och resultaten är uppnådda avvecklas både uppdraget och rollen naturligt.”