Andreas Bergvall hade tidigt ett intresse för teknik och visste redan i unga år att han skulle studera på Chalmers. Efter sin utbildning fick han anställning som konstruktör hos Rotork Sweden och upptäckte snart att teknik visserligen var spännande, men att människor och ledarskap lockade mer. På två år avancerade han till Utvecklingschef.

Den röda tråden i hans karriär är tillverkande industri och projektdrivna företag, ofta med EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction) och kundanpassade lösningar. Efter Rotork Sweden följde fyra år som chef för HVDC-ventiler på ABB och tre år som affärsområdeschef på Aker Solutions i Göteborg. Breda roller med ansvar för projektledning, produktion, konstruktion, inköp och logistik. Hos Aker Solutions växte han affärsområdet med 30% under de första sex månaderna, mycket tack vare företagets uttalade tillväxtstrategi och fokus på rekrytering.

”På ABB ansvarade jag för ett 20-tal projekt tillsammans med sex direktrapporterande chefer och 170 medarbetare i Sverige, Indien och Kina. Jag kunde inte branschen när jag kom in i bolaget, men jag har lätt för att snabbt få kontroll över situationen, vinna förtroende och jag vet att expertisen finns hos de enskilda medarbetarna. Man måste ge dem frihet under ansvar och rätt förutsättningar att lyckas.”

Intresset för att arbeta mer flexibelt växte och 2017 tog han sitt första interimsuppdrag som Program Manager hos Consolis. De nya ägarna Bain Capital hade en stark förändringsagenda och Andreas uppdrag var att skapa en gemensam konstruktionsprocess för lokala bolag i tio olika länder.

”Alla länder hade egna sätt att designa de olika produkterna. Mitt uppdrag var att få alla att arbeta efter samma process. Det var tufft att få med sig alla medarbetare, från tio olika kulturer och tio olika sätt att arbeta, men vi lyckades ta fram en konstruktionsprocess som alla konstruktionschefer kunde ställa sig bakom. Min roll som förändringsledare var viktig och mitt fokus låg på att lyssna och hitta kompromisser som alla kunde ställa sig bakom.”

2018 kom Andreas via Nordic Interim till Quintus Technologies som interim Produktionschef med ansvar för montage, logistik, lagerhantering och skeppning. Ordinarie produktionschef hade sagt upp sig och man behövde snabbt få in en ersättare medan en permanent rekryteringsprocess sattes i gång. Fyra månader blev ett år och en tänkt förvaltarroll blev en utvecklingsresa. Han gjorde en nulägesanalys och en analys av önskat läge och 75 olika förbättringsmöjligheter identifierades. Inom sex månader hade de stängt 20 av dessa, rekryterat två nya chefer och gjort förändringar av organisationen för att klara fortsatt tillväxt.

”Min chef var modig som satsade på mig när jag bara var 24 år gammal – ledarrollen kändes naturlig för mig.”

Idag är Andreas interim Byggchef för en region inom infrastrukturbolaget IP Only. Uppdraget har fokus på att leverera fiberanslutningar enligt plan, både vad gäller kostnad och tid. Det kräver aktiv projektuppföljning och förmåga att analysera projektens budget och leveransplaner. Andreas är också involverad i arbetet med att implementera nya arbetssätt och utveckla leveransprocessen i företaget.

”Precis som hos Consolis ägs IP Only av ett PE-bolag, EQT, med förväntningar att vi ska leverera enligt de prognoser vi lägger. Det är en stor utmaning, men vi kommer framåt. Jag är stolt över mitt team!”

Hur leder du ett team i en komplex förändringssituation?

”För mig handlar ledarskap om att sätta tydliga förväntningar. I mitt nuvarande uppdrag hos IP Only har jag fokuserat på projektuppföljning och prognossäkerhet. Här måste jag som chef ställa krav samtidigt som jag måste vara ödmjuk och lyssna in. Jag ger mina medarbetare mycket frihet under ansvar, de kan ju branschen bäst.”

Hur är det att leda ett nytt team digitalt?

”De flesta av mina direktrapporterande har jag aldrig träffat personligen! Men det går över förväntan och jag är fascinerad över hur bra det rullar på trots att vi inte ses rent fysiskt. Det jag saknar är att träffa mina medarbetare informellt mellan mötena. Det är svårt att veta hur de faktiskt mår när man bara ser dem via skärmen. Vi har ett medarbetarsystem som jag tycker är till stor hjälp. Varannan vecka får teamet lämna feedback och jag får en värdemätare på hur de mår och hur de tycker att jobbet fungerar. Jag får både ris och ros, men så är det ju när man driver igenom stora förändringar, alla tycker inte om det.”

När är det viktigt att skapa ett PMO (Program Management Office/Programkontor)?

”Det handlar om att få en vitamininjektion och lyfta projektfrågan från linjecheferna och linjeorganisationen så att de kan fokusera på affären. Programkontoret fokuserar på att driva projekten framåt enligt tidsplan och budget, med hög kvalitet och med rätt kompetenser. Ett PMO avlastar organisationen och frigör resurser.”

Vad är fördelen med att engagera en Interim Manager för att leda stora projekt?

”På det här sättet får organisationen in en kompetens som de saknar internt eller som de inte kan frigöra. Det handlar sällan om att gå in och förvalta en funktion utan en interimare driver ofta förbättringsprogram med en tydlig agenda. Interimare är erfarna ledare och ger organisationen stabilitet.”