Annelie Nässén, Interim Manager
Annelie Nässén, Interim Manager

Annelie Nässén har arbetat inom ett antal organisationer med olika typer av ledande roller genom åren. Det fundamentala och som utmärker är att det alltid varit någon form av digital transformation, innovation och tillväxt i utmanande branscher i hård konkurrens och svåra situationer.

”Jag är en intraprenör som driver utveckling och skapar resultat”. Hon drivs av tillväxt, kreativitet, ledarskap och att skapa genomförandekraft genom sina team och tycker om att se affären växa genom människor. Inom SAS arbetade hon i 14 år inom olika positioner inom den kommersiella enheten och i sin senaste roll satt hon i koncernledningen som Executive Vice President Global Sales & Marketing med 300 personer världen över i sin organisation och ansvar för försäljning, marknadsföring, varumärke, prissättning, distribution, partners, affärsutveckling och kundtjänst.

Hos Svenska Spel har Annelie just avslutat ett interimsuppdrag som Chef Försäljning & Marknad för affärsområdet TUR som är det största området inom Svenska Spel.

Vad är dina erfarenheter av att arbeta interimt?

”Det är spännande att komma in med nya ögon i ett operativt uppdrag att prestera direkt. Man går in på en lägre nivå än man är van vid för att kunna starta flygande. Det här är en ny bransch för mig, men ledarskap handlar om att leda genom andra, inte vara expert. Mina verktyg kan jag använda oavsett vilken produkt eller tjänst jag arbetar med. Det viktiga är att snabbt komma fram till vad som driver affären, vilka viktiga pain points och hur organisationen fungerar. Även när man går in som interim för en kortare period är det A och O att bygga upp ett team. Det viktiga är att inte koppla det för mycket till sin egen person utan till verksamhetens kultur och värderingar. Teamet ska kunna fortsätta utvecklingen även när jag har lämnat.”

Hur har det fungerat att leda ett nytt team på distans under Covid-19?

”Att leda ett helt nytt team på distans från första dagen har varit mycket utmanande! Det är betydligt svårare att lära känna kulturen på samma sätt utan inofficiella möten vid kaffemaskinen eller på lunchen. Jag har träffat alla mina direktrapporterande fysiskt, men inte alla i hela teamet. För att lyckas tror jag på att man måste ha en annan typ av agendastyrning. I mina tidigare roller med globalt ansvar är jag van att ha digitala möten, men det är en utmaning att skapa relationer. I det här läget får man helt enkelt ta det för vad det är. Jag är noga med att styra upp strukturen, ta många one-to-one-möten och säkerställa att alla får prata. Walk-and-talks och digitala fikan fungerar bra tycker jag. Att bygga relationer digitalt både är och blir en stor utmaning för ledare nu under Covid-19 och framåt när det blir allt vanligare att arbeta på distans.”

Vad har varit det roligaste i ditt uppdrag på Svenska Spel?

”Lärandet och utvecklingen. Det är en trygghet att veta att jag har med mig min kompetens oavsett vilket bolag jag går in i. En annan sak som är väldigt givande är att man snabbt får ett kvitto på att man har levererat, med tydliga resultat snabbt. Jag har fått lära känna en ny kultur och härliga kollegor. Att arbeta som Interim Manager är ett bra sätt att testa nya branscher. Man behöver inte vara expert på produkten, detaljerna kan ju organisationen, utan det viktiga är att man kan hantverket, sätta en strategi och driva förändring.”

Läs mer hur det är att arbeta om interim.