Henrik Höjsgaard är sedan maj 2021 Senior Advisor hos Nordic Interim och har med sig en lång karriär från internationella VD-roller inom logistik, bemanning och sjukvård. Men allt började med drömmen om en karriär som skeppsmäklare.

Efter sina studier på Niels Brock Handelshögskola i Köpenhamn utbildade sig Henrik till skeppsmäklare och kom 1995 till Simpson Spence & Young i London, ett skeppsmäkleri med kontor i stora delar av världen. Tre år senare, vid 22 års ålder, fick han chansen att arbeta i Hongkong och fick lära sig den asiatiska marknaden. Sedan gick resan till Oslo, där Henrik arbetade som skeppsmäklare för Torvald Klaveness Gruppen. Ett par år senare klev han in i sin familjs bolag DK-Fjedre A/S i Danmark, verksamma inom komponenter för bland annat mobiltillverkning och telekom, som Director Production and Sales. Efter fem år såldes bolaget och han blev rekryterad som VD till logistikföretaget TNT Danmark, en helt ny bransch men med stora likheter med skeppsmäkleri och shipping. Nästa steg tog honom 2003 till Busslink i Sverige AB, precis efter att SL sålt majoriteten av aktierna till franska Keolis.

Verksamheten hade för låga intäkter och för höga kostnader, dåliga avtal och en inköpsfunktion som behövde förbättras.

”Det var en verklig utmaning med en komplex affärsmodell och ägarstruktur. Rollen var egentligen för stor för mig med 5 000 anställda, men jag hade en styrelseordförande som trodde på mig, och min erfarenhet från shipping som till stor del också består av infrastruktur med depåer, terminaler och många anställda.”

Verksamheten hade för låga intäkter och för höga kostnader, dåliga avtal och en inköpsfunktion som behövde förbättras.

”Keolis är ett fantastiskt bolag som gör en insats för samhället varje dag. När vi hade fått ordning på utmaningarna var det dags för mig att lämna och min nästa roll som VD för Posten Logistik AB gav mig ytterligare erfarenheter inom logistik och infrastruktur.”

Posten hade precis bolagiserats och delats upp i två delar, post och logistik. Rollen var ett kliv uppåt med en större omsättning och fler anställda. Kort efter han hade tillträtt uppkom diskussionen om att fusionera svenska och danska Posten. Med en plats i koncernens ledningsgrupp fick han vara med på en spännande tillväxtresa med flera förvärv och verksamhet i åtta länder.

”Efter Posten bytte jag bransch och ägarkonstellation igen och kom som VD och Koncernchef till Proffice som var börsnoterat. Efter några år köptes Proffice upp av globala bolaget Randstad, och jag drev den nordiska integrationen och av-noteringen från börsen. När allt var klart och rollen gick in i en mer förvaltande fas, bestämde jag mig för att lämna och satsa på styrelseuppdrag.”

Henrik fick snabbt tre styrelseuppdrag för Posten Norge AS, Green Cargo AB och LGT Logistics AB, och snart kom även frågan från Nordic Interim om han var intresserad av ett interimsuppdrag som VD för Aleris Sverige. Verksamheten befann sig i ett akut läge och fokus låg på att lösa avtalsproblem och strukturera upp infrastrukturen.

”Det var fascinerande att komma in i en organisation som en ”free agent”. Jag hade inga direktrapporterande utan kunde fokusera helt på uppdraget och köra på i ett högt tempo. Det var viktigt att navigera i organisationen och vara en del av teamet. Även fast jag bara var inne i verksamheten under en begränsad period så behövde jag bygga upp det interna nätverket.”

Nordic Interim har nu glädjen att få samarbeta med Henrik i en ny konstellation, som Senior Advisor med fokus på försäljning och tillväxt.

”Jag har ett stort nätverk och erfarenhet av att matcha människor med yrkesroller. Jag ser verkligen fram mot att vara en del i att växa den här verksamheten. Jag har haft både VD- och styrelseroller och det gör att jag förstår alla delar av affären. Interim Management är ett känt begrepp på den nordiska marknaden men det finns fortfarande mycket att göra för att folk ska förstå hur fantastiskt det är för affären och organisationen att få tillgång till rätt kompetens med mycket kort varsel.”

Henrik har i sina VD-roller själv anlitat interimare och ser det som en bra lösning när verksamheten till exempel växer snabbt och projekt ska drivas tvärfunktionellt. ”Under en förändringsprocess är det viktigt att linjeorganisationen är med på noterna men fortfarande kan göra sitt dagliga arbete. Det är bra att ta in en Interim Manager, eller ett helt team, för att förstärka organisationen och driva på processerna.”

Med erfarenhet från flera olika branscher och företag känner han sig som en generalist: ”75% av arbetet med förändringsledning är samma oberoende av bransch, och 25% är branschspecifikt och det lär man sig snabbt. Jag tror att ledare som bytt bransch ett par gånger har lättare att navigera i olika organisationer och tar med sig värdefulla insikter till nästa uppdrag. Man ska inte vara rädd att ta in någon från ”fel” bransch men som har gjort samma resa förut.”