The Foundation Promoting Entrepreneurs and Researchers: 2023 Scholarship Recipients
The Foundation Promoting Entrepreneurs and Researchers: 2023 Scholarship Recipients

I juni 2023 talade vi med Marianne Brismar och Turid Oom om Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen främjar entreprenörer och forskare med en unik potential att göra positiva avtryck i samhället genom sina innovativa insatser. Nu i efterföljande intervju med Turid Oom ger vi en inblick i det gångna årets stipendieutdelning. Under den minnesvärda ceremonin erkändes och hyllades stipendiaternas framstående prestationer.

Bakgrunden till stiftelsen kommer från Mariannes pappa Knut Jacobsson som grundade företaget Atlet. Med en tuff resa bakom sig ville han när han blev framgångsrik stötta entreprenörer och forskare.

Den 14 november ägde den årliga stipendieutdelningen rum i Göteborg med både årets och tidigare års stipendiater.

”Genom att lyssna till stipendiaterna får vi följa med på en inspirerande resa från vision till verkligt genomförande. Det är otroligt roligt att ta del av deras framsteg och inse hur smarta idéer kan göra skillnad och forma vår värld. När årets stipendiater kliver upp på scenen för att berätta om sin forskning och sina innovationer är det inte enbart för att motta ett diplom och en check på mellan 100 000-600 000 kronor, utan snarare nyckeln till att förverkliga deras banbrytande forskning och innovationer. Det här är inte bara en ceremoni, det är som en fest fylld av gemenskap och värme, som Turid Oom med ett leende beskriver det.”

2023 delades 3 150 000 SEK ut, varav en tredjedel av stipendiepengarna detta år gick till entreprenörer och två tredjedelar till forskare. Denna gång var det två entreprenörer och fem forskare som tilldelades stipendier. Sammanlagt har stiftelsen belönat 69 individer vars idéer och projekt har kunnat förverkligas till banbrytande produkter och tjänster till nytta för samhället.

Fyra av stipendiaterna från 2023 är Petra Apell, Filip Henriksson, John Zelano och Toshima Parris som med sina innovationer och forskning kan bidra till nytta för patienter inom olika områden.

Strålskyddande textil för trygga operationer

Petra Apell har med sitt företag Texray tagit fram världens första strålskyddande textil som ska skydda personal som utsätts för strålning under operationer. De produkter som idag används är tunga och otympliga och med Texrays patenterade teknologi kan vi öka säkerheten och komforten så att vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras. Idag har cirka 1000 produkter sålts och man ser ett ökande intresse.

För stipendiet ska Petra gå en doktorandutbildning inom industriell ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Appar som hjälper patienter att följa sina behandlingar

Empowered Healths medgrundare Filip Henrikson har en bakgrund som fysioterapeut och märkte tidigt att många patienter hade svårt att motivera sig till att utföra sina behandlingar. Under sina fortsatta studier inom utveckling av life science-företag träffade han sin nuvarande kollega Theodor Jikander. Tillsammans utvecklade de sina tankar om den teknikplattform och de digitala hjälpmedel som skulle stötta patienter i sin distansvård.

Målet med tekniklösningen är att öka patienters följsamhet till sina behandlingar inom flertalet olika diagnosområden. Plattformen innehåller bland annat behandlingsprogram, behovsstyrd utbildning, dynamiska frågeformulär samt chatt och video för att skapa en sammanhållen vårdresa för patienten. Applikationerna underlättar för både patient och vårdpersonal och ökar tydligheten och motivationen vilket resulterar i en mer effektiv och kvalitativ vård.

Varje månad används Empowereds appar av över 3,000 patienter. Apparna förskrivs av kliniker som erbjuder sin unika vårdproduktion genom white label-applikationer. Empowered Health riktar sig till vårdkliniker, läkemedelsföretag och forskare som alla vill implementera digitala arbetssätt och öka möjligheten att inhämta data kring patientens behandling på distans.

Företaget satsar nu 2024 på att introducera sin produkt på den amerikanska marknaden. I förberedelse för denna satsning kommer Filip att gå ledarutvecklingsprogrammet Management Acceleration Programme på INSEAD.

Registerbaserad övervakning av läkemedel mot epilepsi

Johan Zelano är neurolog och forskare vid Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Sjukhuset.

I Sverige har ca 70 000 personer epilepsi. Läkemedel ges för att sänka risken för epileptiska anfall och då två tredjedelar kan bli helt fria från anfall, men en tredjedel blir inte helt hjälpta. Det finns inget sätt att veta i förväg vilket läkemedel som hjälper vilken patient. Utvärderingstiden är så lång och antalet läkemedel så många att det inte går att göra vanliga jämförande studier. I Johans forskning använder han sig i stället av registerdata som sparar en diagnoskod som visar varför en patient med epilepsi har besökt en läkare och vilken medicin som denne har fått utskriven. Genom att titta på vilka mediciner som patienter tar under en längre period har Johan och hans forskargrupp tagit fram stora mängder data som kan visa vilket läkemedel som passar för olika patienter. Nu tittar man på långtidsbiverkningar. Ett av målen är att skapa en kommersiell produkt som med registerdata kan hitta biverkningar och användas för att kostnadseffektivt övervaka läkemedel, vilket skulle kunna öka säkerheten i deras användning. Stipendiet ska nu användas för att ta fram forskningsmetoder som fungerar.

Forskning om behandlingsalternativ för trippelnegativ bröstcancer

Toshima Parris, forskare vid Göteborgs Universitet och vid Sahlgrenska Cancercentrum forskar kring nya behandlingsalternativ för patienter med trippelnegativ bröstcancer, en mycket aggressiv och svårbehandlad form av bröstcancer som inte kan behandlas med hormonterapi eller målinriktad terapi. Cirka 30% av patienter som fått diagnosen får dessvärre tillbaka cancern inom 3 år efter diagnos. Toshima samarbetar med en kemist i Italien för att forska på hur man kan ta fram nya behandlingar med hjälp av gamla läkemedel.

Toshima ska använda stipendiet till sitt forskningsprojekt ”Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer”.


Läs mer om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse här:https://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/

Ansökningsperioden år 2024 är från den 1:a mars och pågår till 31:a juli och sker via denna länk: https://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/ansokan/