CE Interim
CE Interim

Som ett steg i att stärka vårt globala nätverk av Executive Interim Managementleverantörer välkomnar Valtus Alliance CE Interim som ny medlem.

CE Interim har stöttat företag i Östeuropa, Balkan och Baltikum i mer än 10 år och tillhandahåller omedelbart tillgängliga Executive Interim Managers, branschexperter och styrelsemedlemmar för att navigera komplexa och affärskritiska transformationer. Expansionen av Valtus Alliance i Östeuropa kombinerat med CE Interims väletablerade position på marknaden erbjuder unika möjligheter för våra kunder över hela världen.

Marknaden för Executive Interim Management i Östeuropa, Balkan och Baltikum har vuxit starkt de senaste åren, bland annat beroende på att pandemin, geopolitiska händelser och stigande kostnader för både råvaror och personal har tvingat internationella företag att omvärdera sin globala närvaro och kostnadsstrukturer. Greenfields, brownfields och omlokaliseringar från Västeuropa till Öst- och Sydeuropa och från Asien till Europa kombinerat med en arbetslöshetsnivå på 2–5% har drivit upp behovet av kompetenta och kulturellt medvetna Executive Interim Managers som är direkt tillgängliga.

Enligt en nyligen genomförd marknadsundersökning har vissa länder i Central- och Östeuropa upplevt en 300% ökning av antalet interimsprojekt via Interim Managementleverantörer, vilket understryker behovet av mer styrning och transparens, samt en ökning på mer än 35% av dagssatsen för interimchefer på grund av ökad efterfrågan.

”Jag är mycket glad över att vi nu är en del av Valtus Alliance och representerar det globala nätverket i Östeuropa, Balkan och Baltikum samtidigt som vi utökar vår globala räckvidd. CE Interim säkerställer att alliansen har en solid partner i dessa nyckelregioner, vilket även stärker den kulturella mångfalden och den globala närvaron. Vår kombinerade expertis garanterar att organisationer över hela världen kan hantera sina utmaningar och driva hållbar tillväxt även i Polen, Rumänien, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Nordmakedonien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Grekland, Bulgarien, Lettland, Litauen, Estland och Turkiet.”, säger Bohuslav Lipovsky, Managing Partner på CE Interim.

”Vår expansion på dessa snabbt växande, kulturellt rika och mångsidiga marknader tillsammans med CE Interims väletablerade marknadsposition erbjuder unika möjligheter för kunder över hela världen. Tillsammans kommer vi att genomföra ett växande antal Executive Interim Managementuppdrag över gränserna.”, säger Aymeric Bas, Managing Partner International & Chief Revenue Officer på Valtus.


#valtusalliance #valtus #ceinterim