Interimschefer med lång erfarenhet
Interimschefer med lång erfarenhet

Vår verksamhet fortgår med oförminskad styrka och engagemang för er!

Många företag och organisationer går nu igenom mycket utmanande tider och en osäker framtid tillmötes. De typer av ledare som krävs i dessa tider och det stöd befintlig ledning och styrelse behöver finns i våra nätverk.

Vi har tillgängliga, erfarna Interim Professionals som hjälper er att driva kritiska initiativ så att organisationen kan fokusera på de utmaningar som nu uppstår som ett resultat av de stora och omvälvande omvärldsförändringar vi nu upplever.

Trygghet för våra kunder, Interim Professionals och medarbetare har högsta prioritet. Genom ett digitalt arbetssätt kan vi säkerställa lika hög servicenivå som tidigare.

Vårt kontor är fortfarande öppet och vi har vidtagit alla de försiktighetsåtgärder som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten

Vi har genom våra två externa ägare och internationella samarbetspartners ett stort kompetensnätverk inom alla delar av kompetensförsörjning och krishantering och ställer hela vårt samlade interna och externa nätverk till ert förfogande.

Vi finns här för er och tillsammans klarar vi oss igenom dessa tider!

Björn Henriksson
VD och Partner